หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) (13/03/2014)
อ่าน 242 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) (13/03/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ป (13/03/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ ด้านโคเนื้อ- โคนม (13/03/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Vancomycin 500 mg inj (13/03/2014)
อ่าน 454 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ(กร่ำ) และสร้างกระชังสำหรับอนุบาลพร้อมอุปกรณ์ลอยน้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในกลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน ประจำปีงบประมาณ 2557 (13/03/2014)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) (13/03/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (05/03/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (05/03/2014)
อ่าน 156 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (05/03/2014)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG. TABLET (05/03/2014)
อ่าน 83 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีอาคารสำนักงานอัยการภาค 7 (05/03/2014)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (05/03/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้าอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (05/03/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (05/03/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวนประมาณ 260,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (03/03/2014)
อ่าน 82 ครั้ง
จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีทอดตลาด (03/03/2014)
อ่าน 416 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนแสงชูโต (ฝั่งขวา),ถนนกระจ่างวัฒนา, ถนนเชาว์อุทิศ, ถนนเชาว์วงศ์ และถนนโฆษิตสกุล ตำบลบ้านโป่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/02/2014)
อ่าน 72 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณชุมชนบ้านตั้งใหม่และถนนดาบฟ้าฟื้น ซอย 5 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/02/2014)
อ่าน 82 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาบางสะพานและหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/02/2014)
อ่าน 85 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี