หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีจัดอบรม พัฒนาคุณภาพการบัญชีท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดราชบุรี (10/09/2015)
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีจัดอบรม พัฒนาคุณภาพการบัญชีท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดราชบุรี
อ่าน 265 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีวางมาตรการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก (10/09/2015)
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีวางมาตรการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
อ่าน 105 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานเดิน วิ่ง รำลึก 102 ปี สโมสรเสือป่า (09/09/2015)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานเดิน วิ่ง รำลึก 102 ปี สโมสรเสือป่า
อ่าน 101 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีวางมาตรการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก (08/09/2015)
จังหวัดราชบุรีวางมาตรการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
อ่าน 64 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558 (08/09/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558
อ่าน 119 ครั้ง
ราชบุรีจัดกิจกรรม ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ (08/09/2015)
ราชบุรีจัดกิจกรรม ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมสถานที่รับเสด็จ ที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง (07/09/2015)
จังหวัดราชบุรีเตรียมสถานที่รับเสด็จ ที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง
อ่าน 179 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ ปั่นทั่วไทย “Bike for All” กระตุ้นนักท่องเที่ยวปั่นเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว (05/09/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ ปั่นทั่วไทย “Bike for All” กระตุ้นนักท่องเที่ยวปั่นเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว
อ่าน 298 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรมเปิดศูนย์บันดาลไทยนำร่องที่จังหวัดราชบุรี (05/09/2015)
กระทรวงวัฒนธรรมเปิดศูนย์บันดาลไทยนำร่องที่จังหวัดราชบุรี
กรมพลศึกษา นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมเส้นทางจักรยานเตรียมพร้อม ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี (05/09/2015)
กรมพลศึกษา นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมเส้นทางจักรยานเตรียมพร้อม ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 192 ครั้ง
กยศ.จัดเวที พบสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคกลางและภาคตะวันตก ภายใต้หัวข้อ กยศ.มิติใหม่ กู้ให้ยาก...จ่ายให้ง่าย (04/09/2015)
กยศ.จัดเวที พบสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคกลางและภาคตะวันตก ภายใต้หัวข้อ กยศ.มิติใหม่ กู้ให้ยาก...จ่ายให้ง่าย โดยมีสื่อมวลชน ประกอบด้วย ส่วนราชการที่สังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี และสื่อมวลชนใน 16 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันตก ร่วมรับฟังการเสวนา
อ่าน 206 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมชี้แจงแนวนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าง (03/09/2015)
จังหวัดราชบุรีประชุมชี้แจงแนวนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าง โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้ารับฟังเพื่อนำนโยบายไปขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ที่อาคารโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
อ่าน 161 ครั้ง
ราชบุรีจัดงาน”วันกินกุ้งปลอดสาร สืบสานประเพณี และของดีบางแพ” (01/09/2015)
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีจัดงาน”วันกินกุ้งปลอด สารสืบสานประเพณี และของดีบางแพ” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมากที่สุดในประเทศไทย ให้ประชาชนได้รู้จักรวมถึงจำหน่ายของดีอำเภอบางแพเพิ่มช่องจำหน่ายให้กลุ่มสินค้าโอท๊อปในชุมชนด้วย
อ่าน 113 ครั้ง
ราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการผู้ว่า ฯ พาเข้าวัด (31/08/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมตามโครงการผู้ว่า ฯ พาเข้าวัด ประจำปี 2558 ครั้งที่ 6 ณ วัดกลางวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สหกรณ์จังหวัดราชบุรีสนองนโยบายรัฐบาล ลดค่าครองชีพประชาชน จัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ (31/08/2015)
สหกรณ์จังหวัดราชบุรีสนองนโยบายรัฐบาล ลดค่าครองชีพประชาชน จัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ มีไปจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองสะอาดในพื้นที่อำเภอจอมบึง ต่อส่วนราชการ เอกชน และประชาชน (31/08/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองสะอาดในพื้นที่อำเภอจอมบึง ต่อส่วนราชการ เอกชน และประชาชน โดยบริษัทฯ ได้ระงับ การดำเนินการใดๆในพื้นที่ราชบุรีไว้ก่อน จนกว่าจะมีความพร้อมในด้านต่างๆ
อ่าน 105 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ (28/08/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
อ่าน 65 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดราชบุรีสนองนโยบายรัฐบาล ลดค่าครองชีพประชาชน จัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ (27/08/2015)
สหกรณ์จังหวัดราชบุรีสนองนโยบายรัฐบาล ลดค่าครองชีพประชาชน จัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ ที่บริเวณโดมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันจะมีช่วง นาทีทอง จำหน่ายสินค้าลดราคาพิเศษ
วช.จัดการอบรม “เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี” (27/08/2015)
วช.จัดการอบรม “เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี”
อ่าน 158 ครั้ง
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี (26/08/2015)
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
อ่าน 94 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี