หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18/02/2014)
อ่าน 48 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) (18/02/2014)
อ่าน 348 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) (18/02/2014)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา LOPINAVIR 100 MG. + RITONAVIR 25 MG. TABLET (18/02/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ CHILLER และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (18/02/2014)
อ่าน 210 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Antipain balm ประมาณ 152,600 หลอด (17/02/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา NILOTINIB 150 MG.CAPSULE (17/02/2014)
อ่าน 87 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Omeprazole 40 mg inj ประมาณ 73,994 Vial. (17/02/2014)
อ่าน 71 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะป้อมวิเชียรโชฎก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/02/2014)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแพะ (12/02/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (12/02/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ผู้ต้องขังหญิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (12/02/2014)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อยารวมเขตตรวจราชการที่ 4 จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (07/02/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (07/02/2014)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาสวนผึ้ง (06/02/2014)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นชั้นที่ 1 ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี (06/02/2014)
อ่าน 36 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Pantoprazole IV 40 mg. Injection (06/02/2014)
อ่าน 182 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 18 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/02/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อตู้อบแห้งผักและผลไม้ ประจำปีงบประมาณ 2557 (06/02/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อท่อซิเมนต์ใยหิน(AC)ฯ ท่อพีวีซี.แข็งฯ ข้อโค้งพีวีซี.ท่อเหล็กกล้า และอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งและวางเรียง (06/02/2014)
อ่าน 91 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [133] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี