หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต (23/09/2015)
อ่าน 139 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service:OSS) (22/09/2015)
อ่าน 98 ครั้ง
เชิญร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 (18/09/2015)
อ่าน 123 ครั้ง
เชิญชวนสั่งซื้อเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (18/09/2015)
อ่าน 123 ครั้ง
งานประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (15/09/2015)
อ่าน 154 ครั้ง
ราชบุรีแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ (15/09/2015)
อ่าน 128 ครั้ง
เชิญเลือกซื้อสินค้าในงานส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด (14/09/2015)
อ่าน 119 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดตลาดนัดความดีราชบุรี ครั้งที่ 2 (14/09/2015)
อ่าน 122 ครั้ง
กล้วยเล็บมือนางชุมพรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (11/09/2015)
อ่าน 142 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (10/09/2015)
อ่าน 84 ครั้ง
เชิญร่วมบริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (09/09/2015)
อ่าน 92 ครั้ง
เชิญชมการแสดง “ฮาหรรษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” (09/09/2015)
อ่าน 97 ครั้ง
คปภ.สั่งให้บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (08/09/2015)
อ่าน 113 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 – 2562 (04/09/2015)
อ่าน 247 ครั้ง
ขนส่งราชบุรีเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน ขออุปกรณ์แขน-ขาเทียมฟรี จนถึง 17 กันยายน นี้ (04/09/2015)
อ่าน 91 ครั้ง
เชิญร่วมโครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติภายใต้การเชื่อมโยงระหว่างระบบ GFMIS กับระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 สำหรับผู้ค้าภาครัฐในส่วนภูมิภาค” (03/09/2015)
อ่าน 76 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โรคปากเท้าเปื่อย (03/09/2015)
อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนองค์การชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ.2558 (03/09/2015)
อ่าน 95 ครั้ง
วันมหิดล ประจำปี 2558 (03/09/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
เชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง” (01/09/2015)
อ่าน 41 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี