หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรีนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ผ่านกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นเรียนรู้พิษภัยยาเสพติดและพัฒนาทักษะ (13/07/2015)
จังหวัดราชบุรีนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ผ่านกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นเรียนรู้พิษภัยยาเสพติดและพัฒนาทักษะ
สินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ปี 2557-2558 พบ ผลิตภัณฑ์อาหารมากสุด (13/07/2015)
สินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ปี 2557-2558 พบ ผลิตภัณฑ์อาหารมากสุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” และกำหนดซ้อมทุกวัน เริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป (13/07/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” และกำหนดซ้อมทุกวัน เริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
อ่าน 105 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี เร่งรัดให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม (13/07/2015)
จังหวัดราชบุรี เร่งรัดให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี เร่งสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรหลังประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง (11/07/2015)
จังหวัดราชบุรี เร่งสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรหลังประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง
จังหวัดราชบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดงาน "ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้นคลองดำเนินสะดวก สมัยรัชการที่ 5 (10/07/2015)
จังหวัดราชบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดงาน "ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้นคลองดำเนินสะดวก สมัยรัชการที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558 ณ วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อ่าน 88 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นำร่อง การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดศรีเมือง (10/07/2015)
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นำร่อง การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดศรีเมือง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการนำร่องกิจกรรมนี้ จำนวน 70 ราย
อ่าน 436 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม PER จิตอาสาช่วยเหลือสังคม (09/07/2015)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม PER จิตอาสาช่วยเหลือสังคม
อำเภอดำเนินสะดวกเตรียมจัด “งานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” (09/07/2015)
อำเภอดำเนินสะดวกเตรียมจัด “งานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” 16-18 กรกฎาคม 2558 วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี ซักซ้อมความเข้าใจการประหยัดพลังงาน หวังลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันให้น้อยลง (09/07/2015)
จังหวัดราชบุรี ซักซ้อมความเข้าใจการประหยัดพลังงาน หวังลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันให้น้อยลง
จังหวัดราชบุรีสร้างอาสาสมัครพอเพียงต้นแบบ (09/07/2015)
จังหวัดราชบุรีสร้างอาสาสมัครพอเพียงต้นแบบ
อ่าน 129 ครั้ง
พมจ.ราชบุรี ติดตามโครงการ "ครอบครัวเด็กปฐมวัยสร้างสรรค์จินตนาการผ่านกระบวนการ PLAY & LEARN =PLEARN ประจำปี 2558 ในพื้นที่ชุมชนติดชายแดนและชุมชนด้อยโอกาส (09/07/2015)
พมจ.ราชบุรี ติดตามโครงการ "ครอบครัวเด็กปฐมวัยสร้างสรรค์จินตนาการผ่านกระบวนการ PLAY & LEARN =PLEARN ประจำปี 2558 ในพื้นที่ชุมชนติดชายแดนและชุมชนด้อยโอกาส
จังหวัดราชบุรี ขอเชิญประดับธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธย ย่อ มวก. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา (09/07/2015)
จังหวัดราชบุรี ขอเชิญประดับธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธย ย่อ มวก. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา
กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดกิจรรมมวลชนสัมพันธ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เป็นเวทีที่ 56 (09/07/2015)
กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดกิจรรมมวลชนสัมพันธ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เป็นเวทีที่ 56
จังหวัดราชบุรี ประชุมพระสังฆาธิการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (09/07/2015)
จังหวัดราชบุรี ประชุมพระสังฆาธิการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชนสร้างคนดีสู่สังคม (09/07/2015)
จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชนสร้างคนดีสู่สังคม
จังหวัดราชบุรี มอบเสื้อและเข็มพระราชทาน “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ (08/07/2015)
จังหวัดราชบุรี มอบเสื้อและเข็มพระราชทาน “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้
อ่าน 73 ครั้ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรีจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันระดับประเทศ (08/07/2015)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรีจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท
อ่าน 66 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี เริ่มซ้อมปั่นจักรยาน“BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป (07/07/2015)
จังหวัดราชบุรี เริ่มซ้อมปั่นจักรยาน“BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
อ่าน 86 ครั้ง
เทศบาลเมืองราชบุรีจัดแห่เทียนพรรษาสืบทอดประเพณีอันดีงาม (07/07/2015)
เทศบาลเมืองราชบุรีจัดแห่เทียนพรรษาสืบทอดประเพณีอันดีงาม
อ่าน 96 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี