หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Fenoterol hydrobromide 0.5 mg/ml, lpratopium bromide 0.25 mg/ml inhalation solution 20 ml ประมาณ 19,502 ขวด (31/01/2014)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Pioglitazone 30 mg เม็ด ประมาณ 1,096,440 เม็ด (31/01/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Enalapril 5 mg เม็ด ประมาณ 7,790,000 เม็ด (31/01/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องมืองานตัวถังรถยนต์ (31/01/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาสัตว์แพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแพะ (31/01/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะท่อบาดาล ท่อเหล็ก BS-M ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. (6 นิ้ว) ความลึก 210.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ 10 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (31/01/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (31/01/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (31/01/2014)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 164 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ (21/01/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย จำนวนประมาณ 44,000 กิโลกรัม เป็นเวลา 2 เดือน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (21/01/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (21/01/2014)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 1 งาน (21/01/2014)
อ่าน 66 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/01/2014)
อ่าน 135 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างรั้วคอนกรีตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าหนองบอน จำนวน 1 งาน (21/01/2014)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโพ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโพ (21/01/2014)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังวัดหัวโพ) หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโพ (21/01/2014)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลำพญา (บริเวณด้านหลังโรงเรียนวัดแหลมทอง) หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ (21/01/2014)
อ่าน 84 ครั้ง
สอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน (21/01/2014)
อ่าน 500 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (20/01/2014)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ เลขที่ รข.สซ.04/2557 (10/01/2014)
อ่าน 81 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี