หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ รข.สซ.03/2557 (10/01/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (10/01/2014)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง (10/01/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อดินสำหรับงานก่อสร้าง เลขที่ รข.สซ.02/2557 (10/01/2014)
อ่าน 89 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกรถจักยานยนต์ 4 จังหวะ (09/01/2014)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (09/01/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) (08/01/2014)
อ่าน 87 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (08/01/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 223 รายการ (08/01/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำการฉาบผิวแบบ Para Slurry Seal ถนนสายบ้านโป่งเก้ง (08/01/2014)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 (ขนาด 4 ที่นั่ง) (07/01/2014)
อ่าน 387 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (07/01/2014)
อ่าน 84 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อ มาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 1/2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (06/01/2014)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งพยอม จำนวน 1 งาน (03/01/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 18 คน เป็นเวลา 2 เดือน (03/01/2014)
อ่าน 37 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (03/01/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (03/01/2014)
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (03/01/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alpha 4000 IU/dose Injection (03/01/2014)
อ่าน 87 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Filgrastim 300 mcg. Injection (03/01/2014)
อ่าน 513 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี