หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

คาราวานธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนที่จังหวัดราชบุรี มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก (05/07/2015)
กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดโครงการมวลชนสัมพันธ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (05/07/2015)
กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี จัดโครงการมวลชนสัมพันธ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดราชบุรี ร่วมสืบทอดประเพณีถวายสลากภัต ที่วัดนาหนอง (03/07/2015)
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดราชบุรี ร่วมสืบทอดประเพณีถวายสลากภัต ที่วัดนาหนอง
อ่าน 93 ครั้ง
เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ที่จังหวัดราชบุรี (01/07/2015)
เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 96 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (01/07/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยภายในงานได้มอบโล่ เกียรติบัตร ธงสัญลักษณ์หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และพิธีสวนสนาม ที่แสดงถึงความมีระเบียบ วินัย จากลูกเสือ เนตรนารี กว่าหนึ่งพันนาย ที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
อ่าน 58 ครั้ง
เกษตรจังหวัดราชบุรี ประชุมเร่งรัดติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและโครงการที่ได้รับมอบหมาย (30/06/2015)
เกษตรจังหวัดราชบุรี ประชุมเร่งรัดติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและโครงการที่ได้รับมอบหมาย
กอ.รมน.จังหวัดราชบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทยภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน (30/06/2015)
กอ.รมน.จังหวัดราชบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทยภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
จังหวัดราชบุรี เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายหวังกระตุ้นให้เศรษฐกิจในจังหวัดดีขึ้น (30/06/2015)
จังหวัดราชบุรี เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายหวังกระตุ้นให้เศรษฐกิจในจังหวัดดีขึ้น
วันสุดท้ายแล้วกับงานเทศกาลของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่เดอะมูวี่ พลาซ่า (30/06/2015)
วันสุดท้ายแล้วกับงานเทศกาลของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่เดอะมูวี่ พลาซ่า
ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี เชิญชวนประชาชนร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (30/06/2015)
ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี เชิญชวนประชาชนร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
พมจ.ราชบุรีร่วมกับเครือข่ายคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ และระดับจังหวัดราชบุรี เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาสังคม (30/06/2015)
พมจ.ราชบุรีร่วมกับเครือข่ายคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ และระดับจังหวัดราชบุรี เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาสังคม
จังหวัดราชบุรีเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (29/06/2015)
จังหวัดราชบุรีเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
อ่าน 61 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (29/06/2015)
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
อ่าน 56 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีใช้กีฬาโบว์ลิ่งดึงความสนใจเด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น (28/06/2015)
จังหวัดราชบุรีใช้กีฬาโบว์ลิ่งดึงความสนใจเด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
หลายภาคส่วนใน อ.บ้านโป่งร่วมกันจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (28/06/2015)
หลายภาคส่วนใน อ.บ้านโป่งร่วมกันจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
การเยี่ยมบ้านและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (28/06/2015)
การเยี่ยมบ้านและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวบ้านสิงห์ประสานใจไร้ความรุนแรง (28/06/2015)
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวบ้านสิงห์ประสานใจไร้ความรุนแรง
โครงการเครือข่ายร่วมใจปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (28/06/2015)
โครงการเครือข่ายร่วมใจปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดราชบุรี เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๕ หมวดอักษร ก ธ (27/06/2015)
จังหวัดราชบุรีชี้แจงนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนพื้นที่ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน พร้อมทั้งให้ผู้ครอบครองที่ดินลงทะเบียนเพื่อสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น (26/06/2015)
จังหวัดราชบุรีชี้แจงนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนพื้นที่ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน พร้อมทั้งให้ผู้ครอบครองที่ดินลงทะเบียนเพื่อสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี