หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (03/01/2014)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง) (02/01/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (02/01/2014)
อ่าน 149 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (02/01/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างสร้างส้วม สปช.604/45 (ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน) (27/12/2013)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวา (27/12/2013)
อ่าน 559 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (27/12/2013)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองบ้านเหนือ (27/12/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองที่ใช้แล้ว ของโรงพยาบาลราชบุรี (26/12/2013)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งและแบบนอน (24/12/2013)
อ่าน 110 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (24/12/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (24/12/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (23/12/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 71 รายการ (23/12/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ความยาว 60 เมตร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (23/12/2013)
อ่าน 102 ครั้ง
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (20/12/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (20/12/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำมะค่างอ (18/12/2013)
อ่าน 88 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยไม้ซุง (18/12/2013)
อ่าน 50 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทามน้อย (18/12/2013)
อ่าน 46 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี