หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสามเรือน (18/12/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (18/12/2013)
อ่าน 55 ครั้ง
จ้างออกแบบและผลิตจดหมายข่าวพร้อมจัดส่ง ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (18/12/2013)
อ่าน 82 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง รวม 2 แห่ง (18/12/2013)
อ่าน 39 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง รวม 2 แห่ง (18/12/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ASEAN School Online (18/12/2013)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (17/12/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะ (17/12/2013)
อ่าน 206 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (17/12/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (17/12/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (17/12/2013)
อ่าน 88 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ แบบตะเข็บเกลียวขนาดต่างๆ (16/12/2013)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (16/12/2013)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (16/12/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อเส้นเสริมคอนกรีต (16/12/2013)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อโพลิเอทิลีน (HDPE) และอุปกรณ์พร้อมต่อเชื่อม (16/12/2013)
อ่าน 51 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำจากถนนพระราม 2 ถึง กปภ.สาขาสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (16/12/2013)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี (ครั้งที่ 2) (16/12/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อัตราสูบ 440 ลบ.ม/ชม. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ส.หนองผักกรูด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก (e-Auction) (ครั้งที่ 2 ) (16/12/2013)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำบริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาล้าน – บ้านเอื้ออาทรแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (16/12/2013)
อ่าน 126 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี