หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรีติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรในชุมชนบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ (20/05/2015)
จังหวัดราชบุรีติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรในชุมชนบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
จังหวัดราชบุรีติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจากโรงงาน (20/05/2015)
จังหวัดราชบุรีติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจากโรงงาน
อ่าน 82 ครั้ง
อำเภอปากท่อ สนธิกำลังทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือน ร่วมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด (18/05/2015)
อำเภอปากท่อ สนธิกำลังทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือน ร่วมขวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด
ประชาสังคมราชบุรีจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น (14/05/2015)
เครื่อข่ายประชาสังคมราชบุรีแถลงข่าวเปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของเครือช่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนภาคประชาชนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะในจังหวัดราชบุรี
อ่าน 102 ครั้ง
เกษตรจังหวัดราชบุรีและคณะนำเกษตรกรร่วมออกร้านในงานวันเกษตรกร ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (14/05/2015)
เกษตรจังหวัดราชบุรีและคณะนำเกษตรกรร่วมออกร้านในงานวันเกษตรกร ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดงานสับปะรดหวานบ้านคา ส่งเสริมการจำหน่ายแบบเป็นผลเพื่อการบริโภคได้ราคาสูง (14/05/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดงานสับปะรดหวานบ้านคา ส่งเสริมการจำหน่ายแบบเป็นผลเพื่อการบริโภคได้ราคาสูง
อ่าน 409 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหูหนูเชิงสะพาน หมู่ที่6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี (13/05/2015)
จังหวัดราชบุรี จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหูหนูเชิงสะพาน หมู่ที่6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีเปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ อำเภอดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี (13/05/2015)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีเปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ อำเภอดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รมต.กระทรวงยุติธรรมเยี่ยมชมระบบการทำงานของแดนความมั่นคงสูงสุด (Super Max) แห่งแรกของประเทศไทย ณ เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรี (13/05/2015)
รมต.กระทรวงยุติธรรมเยี่ยมชมระบบการทำงานของแดนความมั่นคงสูงสุด (Super Max) แห่งแรกของประเทศไทย ณ เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรี
กรมสรรพากรลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่กิจการ SMEs (13/05/2015)
กรมสรรพากรลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่กิจการ SMEs
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (12/05/2015)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
อ่าน 374 ครั้ง
หลายภาคส่วนในจังหวัดราชบุรียังระดมเงินและสิ่งของช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง (12/05/2015)
หลายภาคส่วนในจังหวัดราชบุรียังระดมเงินและสิ่งของช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง ยอดเงิน ณ วันที่ 12 พ.ค. 58 1,060,000 บาท
อ่าน 86 ครั้ง
คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีให้ข้อแนะนำเตรียมนำเสนอรอบตัดสินระดับประเทศ (12/05/2015)
คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีให้ข้อแนะนำเตรียมนำเสนอรอบตัดสินระดับประเทศ
ผู้ว่าฯ ราชบุรี ใช้เวลาช่วงวันหยุดประชุมผู้ปกครองนักเรียนขอความร่วมมือช่วยสถานศึกษาดูแลนักเรียน (12/05/2015)
ผู้ว่าฯ ราชบุรี ใช้เวลาช่วงวันหยุดประชุมผู้ปกครองนักเรียนขอความร่วมมือช่วยสถานศึกษาดูแลนักเรียน
ประชาชนในจังหวัดราชบุรีที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดทางที่เสด็จผ่าน (10/05/2015)
ประชาชนในจังหวัดราชบุรีที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดทางที่เสด็จผ่าน
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดสถานที่เตรียมรับเสด็จที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาวและหมวดการทางปากท่อที่ 1ถนนพระราม 2 (10/05/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดสถานที่เตรียมรับเสด็จที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาวถนนพระราม 2 พสกนิกรใน จ.ราชบุรี พร้อมใจกันเตรียมรับเสด็จฯตามเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
อ่าน 110 ครั้ง
รมว.กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรี (08/05/2015)
รมว.กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรี
อ่าน 121 ครั้ง
รมต.มหาดไทย ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล พร้อมต้องการเห็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในภูมิภาค ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ (08/05/2015)
รมต.มหาดไทย ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล พร้อมต้องการเห็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในภูมิภาค ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่
อ่าน 136 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีร่วมกับภาคเอกชนมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการชั้นผู้น้อย (07/05/2015)
จังหวัดราชบุรีร่วมกับภาคเอกชนมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการชั้นผู้น้อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
อ่าน 124 ครั้ง
พมจ.ราชบุรีร่วมกับ ม.ราชภัฎกาญจนบุรี ร่วมผลักดันให้เกิดกระแสสังคมตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี (07/05/2015)
พมจ.ราชบุรีร่วมกับ ม.ราชภัฎกาญจนบุรี ร่วมผลักดันให้เกิดกระแสสังคมตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 94 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี