หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (27/11/2013)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยพิเศษ 5 ชั้น (27/11/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรอมคลองแควอ้อม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ความยาว 60 เมตร (26/11/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล (26/11/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แบบเรียกการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษาระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ภาคเรียนที่ 2/2556) จำนวน 19 รายการ (26/11/2013)
อ่าน 275 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารเคมี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/11/2013)
อ่าน 50 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารเคมี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/11/2013)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี (26/11/2013)
อ่าน 31 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (20/11/2013)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณชุมชนบ้านปากคลองถึงหาดสน ม.3 (20/11/2013)
อ่าน 39 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณชุมชนตลาดบางสะพานน้อย ม.4 (20/11/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม ถึงบ้านห้วยด้วน (20/11/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ม.2 (20/11/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (20/11/2013)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (20/11/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
การจัดซื้อสาร PACL จำนวน 275,500 กิโลกรัม (20/11/2013)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมแอร์และเฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 3(ครั้งที่ 2) (19/11/2013)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (19/11/2013)
อ่าน 52 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (18/11/2013)
อ่าน 81 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (18/11/2013)
อ่าน 67 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี