หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีวางแผนงบประมาณเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด (07/05/2015)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีวางแผนงบประมาณเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ่าน 122 ครั้ง
ผู้ว่าฯราชบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล (05/05/2015)
ผู้ว่าฯราชบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล
อ่าน 79 ครั้ง
ผวจ.ราชบุรีรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (30/04/2015)
ผู้ว่าฯ ราชบุรี รับมอบเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทจากโรงพยาบาลราชบุรีและเงินจำนวนห้าหมื่นบาท จากบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด(มหาชน)เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินที่ประเทศเนปาล ผ่านศูนย์ดำรงธรรม
อ่าน 122 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีมีความพร้อมในการลงพื้นที่ประเมินผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (30/04/2015)
จังหวัดราชบุรีมีความพร้อมในการลงพื้นที่ประเมินผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
อ่าน 67 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนเมษายน พร้อมกำชับเร่งทำ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (29/04/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนเมษายน พร้อมกำชับเร่งทำ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
อ่าน 161 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (29/04/2015)
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
อ่าน 74 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีเคลื่อนที่ (28/04/2015)
แขวงทางหลวงราชบุรีร่วมกิจกรรมบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (28/04/2015)
แขวงทางหลวงราชบุรีร่วมกิจกรรมบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
อ่าน 73 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ราชบุรี ประเดิมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล พร้อมเชิญชวนชาวราชบุรี ร่วมบริจาคเงินผ่านศูนย์ดำรงธรรม (28/04/2015)
ผู้ว่าฯ ราชบุรี ประเดิมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล พร้อมเชิญชวนชาวราชบุรี ร่วมบริจาคเงินผ่านศูนย์ดำรงธรรม
อ่าน 120 ครั้ง
อบจ.ราชบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง (28/04/2015)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งประจำปี2558เพื่อให้สตรีได้เรียนรู้และเข้าใจต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนรวมถึงนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานจากจังหวัดชลบุรีมีพัฒนาในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
อ่าน 96 ครั้ง
วันกำลังสำรอง (28/04/2015)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดงานวันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (27/04/2015)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดงานวันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
อ่าน 78 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดงานวันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (27/04/2015)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรม “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี 2558 (27/04/2015)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรม “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี 2558
อ่าน 58 ครั้ง
ผู้ว่าฯราชบุรี นำข้าราชการและประชาชน เข้าวัดน้อมนำหลักธรรมคำสอนมากล่อมเกลาจิตใจ และปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วย (27/04/2015)
ผู้ว่าฯราชบุรี นำข้าราชการและประชาชน เข้าวัดน้อมนำหลักธรรมคำสอนมากล่อมเกลาจิตใจ และปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วย
อ่าน 115 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พร้อมกำหนดแผนระยะ 5 ปี ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (27/04/2015)
จังหวัดราชบุรีเร่งขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พร้อมกำหนดแผนระยะ 5 ปี ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
อ่าน 80 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่พักตากอากาศบนที่ดินราชพัสดุ (27/04/2015)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่พักตากอากาศบนที่ดินราชพัสดุ
อ่าน 112 ครั้ง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (27/04/2015)
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนคลัง (27/04/2015)
จังหวัดราชบุรี จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนคลัง
อ่าน 84 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ราชบุรี ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนท้องถิ่นพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ปลอดยาเสพติด (27/04/2015)
รองผู้ว่าฯ ราชบุรี ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนท้องถิ่นพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ปลอดยาเสพติด
อ่าน 85 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี