หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/02/2019)
อ่าน 10 ครั้ง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุพร้อมรื้อถอน จำนวน 3 รายการ (30/01/2019)
อ่าน 52 ครั้ง
ศาลจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการภายในศาลจังหวัด (29/01/2019)
อ่าน 15 ครั้ง
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ (25/01/2019)
อ่าน 29 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและซากของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) (25/01/2019)
อ่าน 38 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (21/01/2019)
อ่าน 10 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (21/01/2019)
อ่าน 11 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมพระปรางค์ วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/01/2019)
อ่าน 17 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและพื้น หอพักนักศึกษา (หอนอน 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/01/2019)
อ่าน 10 ครั้ง
การประมูลขายทอดตลาดอาคารเวชกรรมสังคม ,อาคารคนไข้เด็ก, อาคารโรงรถ และอาคารป้อมยาม จำนวน 4 หลัง ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (11/01/2019)
อ่าน 61 ครั้ง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (09/01/2019)
อ่าน 107 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสินค้า Ratchaburi Premium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/01/2019)
อ่าน 11 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดธรรมวิโรจน์ หมู่ 5 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/01/2019)
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจำหน่ายพัสดุชำรุด (07/01/2019)
อ่าน 53 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 (21/12/2018)
อ่าน 112 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (หลังเก่า) เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/12/2018)
อ่าน 35 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (13/12/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโรงม้า อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/12/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/12/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการและได้รับจัดซื้อทดแทนแล้ว (07/12/2018)
อ่าน 82 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี