หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (15/11/2013)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (15/11/2013)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (15/11/2013)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (15/11/2013)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (15/11/2013)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี (14/11/2013)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (14/11/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณถนนเทศบาล 20,22 ม.1 ตำบลเลาขวัญ (13/11/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณ ปากทาง กปภ.สาขาเลาขวัญ สะพานข้ามคลองหมื่น (13/11/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณโรงเรียนบ้านหนองรี ม.2 (13/11/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองผือถึงบ้านนายสน รักษี (13/11/2013)
อ่าน 37 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน ปรับปรุงแสงสว่างบริเวณรอบสำนักงาน (13/11/2013)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Oxaliplatin ๕๐ mg. Injection (12/11/2013)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Norepinephrine bitartrate ๔ mg/๔ ml. Injection (12/11/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑ ถึง บ้านตรอกโดน ม.๔ (12/11/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านทุ่งนา (12/11/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อถนนรัฐบำรุง บริเวณหน้าโรงน้ำแข็งแมน-แยกคริสจักร ปากน้ำปราณ (12/11/2013)
อ่าน 77 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบระบายอากาศอาคารผลิตน้ำ-สถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร (12/11/2013)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี (12/11/2013)
อ่าน 64 ครั้ง
การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเรียนและบ้านพักครู) ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ (12/11/2013)
อ่าน 85 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี