หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (08/11/2013)
อ่าน 74 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ครั้งที่2) (08/11/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CELECOXIB ๒๐๐ MG. CAPSULE (08/11/2013)
อ่าน 100 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (06/11/2013)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DASATINIB 70 MG.TABLET (05/11/2013)
อ่าน 79 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำถนนแสงชูโตสายเก่าฝั่งซ้ายตัดกับถนนหนองเสือ (05/11/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ผ้าพิมพ์ รพ.ราชบุรี) (05/11/2013)
อ่าน 172 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (05/11/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (04/11/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ (04/11/2013)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเอกซเรย์ 3 ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 1 งาน (04/11/2013)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 5(เพิ่มเติม) (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลราชบุรี (04/11/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
การจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ (04/11/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Nicardipine HCL Inection 10mg/10ml. (04/11/2013)
อ่าน 131 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (25/10/2013)
อ่าน 45 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 43 รายการ ครั้งที่ 2 (25/10/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการผู้เสียภาษี (24/10/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) (22/10/2013)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 19 รายการ (22/10/2013)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (22/10/2013)
อ่าน 58 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี