หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน (22/10/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน(บูรณะซ่อมแซมระเบียงคตด้านทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือ) วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/10/2013)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (21/10/2013)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด (21/10/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร สอ.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้เฝ้า จำนวน 1 หลัง (21/10/2013)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction จ.3/2556 (21/10/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction จ.2/2556 (21/10/2013)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงกันยายน 2557 จำนวน 6 คน (21/10/2013)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาว่าจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ ครั้งที่ 2 (21/10/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (18/10/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ (18/10/2013)
อ่าน 45 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (18/10/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน (18/10/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (18/10/2013)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (18/10/2013)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาปรับปรุงอาคารเครื่องมือแพทย์ (17/10/2013)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ป้อมยามฯ) (17/10/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (17/10/2013)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ประจำปี ภาคเรียนที่ 2/2556 (17/10/2013)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (17/10/2013)
อ่าน 55 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [143] 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี