หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ปชส.ราชบุรี ร่วมกับ กอ.รมน.ราชบุรี จัดกิจกรรมพัฒนารักษาเครือข่ายและสื่อมวลชนสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับสื่อในพื้นที่ (30/03/2015)
ปชส.ราชบุรี ร่วมกับ กอ.รมน.ราชบุรี จัดกิจกรรมพัฒนารักษาเครือข่ายและสื่อมวลชนสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับสื่อในพื้นที่
อ่าน 52 ครั้ง
รมต.วัฒนธรรมเปิดงานมหัศจรรย์ 8 ชาติพันธุ์ (30/03/2015)
รมต.วัฒนธรรมเปิดงานมหัศจรรย์ 8 ชาติพันธุ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน ที่ศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ วัดวาปีสุทธาวาส อำเภอจอมบึง
อ่าน 87 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (29/03/2015)
จังหวัดราชบุรีเปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 64 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เพื่อมอบให้เกษตรกรตามพระราชดำริ (28/03/2015)
จังหวัดราชบุรีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เพื่อมอบให้เกษตรกรตามพระราชดำริ
อ่าน 50 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (27/03/2015)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558
อ่าน 95 ครั้ง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดราชบุรีจัดมหกรรมด้านแรงงาน สร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่มีงานทำ (27/03/2015)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดราชบุรีจัดมหกรรมด้านแรงงาน สร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่มีงานทำ
อ่าน 68 ครั้ง
ราชบุรีมอบรางวัลผู้โชคดีถูกฉลากกาชาดการกุศล ในงาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558 (27/03/2015)
ราชบุรีมอบรางวัลผู้โชคดีถูกฉลากกาชาดการกุศล ในงาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558
อ่าน 60 ครั้ง
ราชบุรีประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัด (26/03/2015)
คณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางการปัญหาของการสูบบุหรี่ของประชาชนรวมถึงบูรณาการร่วมกันในการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของประชาชนให้ลดน้อยลง
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงาน “1 ทศวรรษ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” (26/03/2015)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงาน “1 ทศวรรษ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน”เฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-14 เมษายน 2558 ที่วัดขนอน อำเภอโพธาราม
อ่าน 91 ครั้ง
อบจ.ราชบุรี สนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะให้ ศอ.ปส.ราชบุรี 60,000 ชุด (26/03/2015)
อบจ.ราชบุรี สนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะให้ ศอ.ปส.ราชบุรี 60,000 ชุด
อ่าน 65 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีประชุมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับจังหวัด (25/03/2015)
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีประชุมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับจังหวัด
อ่าน 69 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด (24/03/2015)
จังหวัดราชบุรีคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด
อ่าน 124 ครั้ง
ทำงานเป็นทีม ประสานงานกับหน่วยงานนอกด้วยตนเอง แนวทางการทำงานของพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557 (24/03/2015)
ทำงานเป็นทีม ประสานงานกับหน่วยงานนอกด้วยตนเอง แนวทางการทำงานของพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557
อ่าน 64 ครั้ง
การส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีผลิตอาหารปลอดภัย คือความมุ่งมั่นในชีวิตการรับราชการของ นายพินิจ เจริญเร็ว สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี (24/03/2015)
การส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีผลิตอาหารปลอดภัย คือความมุ่งมั่นในชีวิตการรับราชการของ นายพินิจ เจริญเร็ว สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
อ่าน 89 ครั้ง
สปสช.เขต 5 ราชบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2558 (24/03/2015)
สปสช.เขต 5 ราชบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2558
อ่าน 92 ครั้ง
ราชบุรีออกตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเฉลิมพระเกียรติ (24/03/2015)
จังหวัดราชบุรีออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปี 2558 60 ครัวเรือนยากจน ต้นแบบ 60 ครัวเรือนแห่งความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 52 ครั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเดินหน้าผลัดดันธุรกิจส่งออกปลาสวยงามสู่สากล (22/03/2015)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเดินหน้าผลัดดันธุรกิจส่งออกปลาสวยงามสู่สากล
อ่าน 84 ครั้ง
จ.ราชบุรี จัดงาน “เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก” ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้เกษตรกร (20/03/2015)
จ.ราชบุรี จัดงาน “เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก” ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้เกษตรกร
อ่าน 51 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด (20/03/2015)
จังหวัดราชบุรีส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
อ่าน 99 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดซ้อมแผนเต็มรูปแบบประเภทอัคคีภัยและรังสีในโรงพยาบาล (19/03/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดซ้อมแผนเต็มรูปแบบประเภทอัคคีภัยและรังสีในโรงพยาบาล
อ่าน 54 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [143] 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี