หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (25/09/2013)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกพระโค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/09/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (24/09/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา EVEROLIMUS 10 MG.TABLET (24/09/2013)
อ่าน 115 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (24/09/2013)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/09/2013)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 6 หน่วย อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย (23/09/2013)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (23/09/2013)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรมผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ประจำปีงบประมาณ 2556 (23/09/2013)
อ่าน 130 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์(ยา) ระดับจังหวัดโรงพยาบาลดำเนินสะดวก (23/09/2013)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (23/09/2013)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23/09/2013)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ (23/09/2013)
อ่าน 87 ครั้ง
ประกวดราคาเช่าระบบผลิตน้ำประปา เพื่อผลิต และจ่ายน้ำประปาในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (23/09/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและ/หรือดนตรีชุดคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (23/09/2013)
อ่าน 51 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (19/09/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดม่วง ตำบลบ้านม่วง (19/09/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (19/09/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา FENOFIBRATE 300 MG.CAPSULE (18/09/2013)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (18/09/2013)
อ่าน 41 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี