หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (11/09/2013)
อ่าน 41 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (11/09/2013)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (11/09/2013)
อ่าน 58 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ครั้งที่ 2) (10/09/2013)
อ่าน 72 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (10/09/2013)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาว่าจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ (06/09/2013)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 5(เพิ่มเติม) (06/09/2013)
อ่าน 101 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง (06/09/2013)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าจากการตรวจยึด จังหวัดราชบุรี (06/09/2013)
อ่าน 209 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปา (06/09/2013)
อ่าน 83 ครั้ง
การจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (05/09/2013)
อ่าน 89 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 43 รายการ (05/09/2013)
อ่าน 249 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (05/09/2013)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์การแพทย์ (05/09/2013)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 (05/09/2013)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (03/09/2013)
อ่าน 84 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2556 (30/08/2013)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (30/08/2013)
อ่าน 94 ครั้ง
สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย (30/08/2013)
อ่าน 204 ครั้ง
สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีและอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (30/08/2013)
อ่าน 94 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี