หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (29/08/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Factor Vlll 500 IU Injection(สำหรับ plasma derived) (28/08/2013)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรี (27/08/2013)
อ่าน 68 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (27/08/2013)
อ่าน 69 ครั้ง
ขายทอดตลาด (27/08/2013)
อ่าน 206 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (26/08/2013)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (26/08/2013)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อเรือยนต์ดับเพลิง (เรือไฟเบอร์กลาส) (26/08/2013)
อ่าน 160 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เรือเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์ (26/08/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 4 รายการ (26/08/2013)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณ ม.ไทยเพิ่มสุข (23/08/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณตลาดสดเทศบาล(หลังที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง) (23/08/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณกองบังคับการอำนวยการตำรวจภาค 7 (23/08/2013)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณร้านวัฒนาการยนต์ ถึง ม.ลาภอนันต์ (23/08/2013)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดราชบุรี (23/08/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (23/08/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 (22/08/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ในราชการ (22/08/2013)
อ่าน 51 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (22/08/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Enalapril 5 mg เม็ด ประมาณ 7,790,000 เม็ด (22/08/2013)
อ่าน 66 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี