หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Enalapril 20 mg เม็ด ประมาณ 2,864,300 เม็ด (22/08/2013)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (22/08/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อ Cooling System จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22/08/2013)
อ่าน 55 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์(ยา) ระดับจังหวัด โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (22/08/2013)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย (22/08/2013)
อ่าน 70 ครั้ง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (19/08/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (19/08/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ (19/08/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (19/08/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (19/08/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
ขายทอดตลาดรั้วโปร่ง (16/08/2013)
อ่าน 88 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง (16/08/2013)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (16/08/2013)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลวรรณา (16/08/2013)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงการจัดเก็บขยะมูลฝอย (16/08/2013)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณหลังตลาดใหม่ (16/08/2013)
อ่าน 463 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ (16/08/2013)
อ่าน 64 ครั้ง
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ (15/08/2013)
อ่าน 82 ครั้ง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะและรางระบายน้ำเสีย (15/08/2013)
อ่าน 69 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี