หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/11/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
ศาลจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 149 รายการ (27/11/2018)
อ่าน 96 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณวัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (22/11/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณลาน ค.ส.ล.พื้นที่ทางเข้าอุทยานหินเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (22/11/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยต้นมะม่วง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-144 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/11/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่น ULA ติดรถยนต์จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6(1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งเจ็ด (12/11/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6(1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผึ้ง (12/11/2018)
อ่าน 32 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6(1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น (12/11/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6(1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ (12/11/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6(1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรต (12/11/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกระดาน (09/11/2018)
อ่าน 43 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปก (09/11/2018)
อ่าน 27 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปก (09/11/2018)
อ่าน 44 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงทุน(อุดมธรรมอุปถัมภ์) (09/11/2018)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านัด (09/11/2018)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ห้อง(1 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (07/11/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (07/11/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด-อ่างเก็บน้ำห้วยกระชาย-อ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย ตำบลหนองพันจันทร์,ท่าเคย,สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (07/11/2018)
อ่าน 42 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/11/2018)
อ่าน 23 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี