หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (15/08/2013)
อ่าน 63 ครั้ง
ขายทอดตลาด (14/08/2013)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (14/08/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) (14/08/2013)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อสาร PACL จำนวน 11,700 กิโลกรัม (13/08/2013)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนส่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (13/08/2013)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 44 รายการ (13/08/2013)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DASATINIB 50 MG.TABLET (13/08/2013)
อ่าน 43 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลราชบุรี (13/08/2013)
อ่าน 122 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนส่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (09/08/2013)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อสาร PACL จำนวน 11,700 กิโลกรัม (09/08/2013)
อ่าน 50 ครั้ง
การจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (08/08/2013)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (07/08/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (06/08/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (06/08/2013)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (06/08/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (06/08/2013)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (06/08/2013)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (06/08/2013)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบโคมกิ่งเดี่ยว (05/08/2013)
อ่าน 55 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี