หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดจ้างติดตั้งตะแกรงตาข่ายกันนก (01/08/2013)
อ่าน 126 ครั้ง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพัก (01/08/2013)
อ่าน 450 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (30/07/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (30/07/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์)ของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี (29/07/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อจำหน่ายพัสดุ (29/07/2013)
อ่าน 96 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่งจำหน่ายพัสดุชำรุด (26/07/2013)
อ่าน 105 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึงจำหน่ายพัสดุ (26/07/2013)
อ่าน 93 ครั้ง
สอบราคาซื้อโปรแกรม DART-Reporting (25/07/2013)
อ่าน 90 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (24/07/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (24/07/2013)
อ่าน 70 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (24/07/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
จำหน่ายพัสดุ (24/07/2013)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (24/07/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดม่วง (19/07/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
จำหน่ายพัสดุชำรุด (19/07/2013)
อ่าน 168 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหินเทิน (18/07/2013)
อ่าน 72 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบ่อยืม (18/07/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลหนองกุ่ม (18/07/2013)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (18/07/2013)
อ่าน 49 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี