หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ราชบุรีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติในหลวง (03/12/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (03/12/2014)
ชมรมผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรี จัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
อ่าน 106 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ภายใต้ชื่อ มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile (02/12/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ภายใต้ชื่อ มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile ระหว่างวันที่2 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เขตเทศบาลเมืองราชบุรี
อ่าน 113 ครั้ง
กองพลพัฒนาที่1 ราชบุรีจัดกิจกรรมชุมชนรอบค่ายเฉลิมพระเกียรติในหลวง (02/12/2014)
กองพลพัฒนาที่1 ราชบุรีจัดกิจกรรมชุมชนรอบค่ายเฉลิมพระเกียรติในหลวง กองพลพัฒนาที่ 1 ราชบุรีจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุมชนรอบค่ายศรีสุริยวงศ์ นำบริการของหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 105 ครั้ง
พสกนิกรชาวราชบุรีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (02/12/2014)
พสกนิกรชาวราชบุรีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 96 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการ ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี และพร้อมใจแต่งกายเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม (01/12/2014)
จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการ ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี และพร้อมใจแต่งกายเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม
อ่าน 451 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรีแต่งกายเสื้อสีเหลืองเดินขบวน พร้อมจัดแสดงแสง เสียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างยิ่งใหญ่ (01/12/2014)
พสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรีแต่งกายเสื้อสีเหลืองเดินขบวน พร้อมจัดแสดงแสง เสียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างยิ่งใหญ่
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี เตรียมตกแต่งสถานที่จัดงาน ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (01/12/2014)
จังหวัดราชบุรี เตรียมตกแต่งสถานที่จัดงาน ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นำบาทหลวง วัชระ พฤกษาโรจนกุล แถลงข่าวเปิดตัวที่กระทรวงวัฒนธรรม (01/12/2014)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นำบาทหลวง วัชระ พฤกษาโรจนกุล แถลงข่าวเปิดตัวที่กระทรวงวัฒนธรรม
อ่าน 96 ครั้ง
พสกนิกรชาวราชบุรีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง (30/11/2014)
พสิกนิกรชาวจังหวัดราชบุรีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
อ่าน 82 ครั้ง
จ.ราชบุรี พบเด็กชายก้มกราบพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 45 ปีที่แล้ว (29/11/2014)
อ่าน 204 ครั้ง
เหล่ากาชาดราชบุรีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันแก่ผู้ยากไร้ (28/11/2014)
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดโครงการมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการ”กาชาดสร้างบ้านใหม่แก่ผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชันเขตอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
อ่าน 77 ครั้ง
ราชบุรีประชุมส่งเสริมหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (28/11/2014)
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวและผู้ประกอบการเกษตรกรเพื่อประชุมส่งเสริมหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปี2558
อ่าน 369 ครั้ง
ราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 (28/11/2014)
ราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
อ่าน 417 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีรณรงค์ริบบิ้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (28/11/2014)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ติดริบบิ้นสีขาว เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว
อ่าน 188 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ขายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาต่ำกว่าทุน (27/11/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดงานตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ขายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาต่ำกว่าทุน
อ่าน 103 ครั้ง
ราชบุรีเปิดงาน”โอทอป ภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมี ชาวราชบุรีร่มเย็น” (26/11/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดงาน”โอทอป ภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมี ชาวราชบุรีร่มเย็น” เพื่อสร้างกิจกรรมขับเคลื่อนด้านการตลาด การแปรรูปการผลิต และผู้ประกอบการ OTOPพร้อมทั้ง การเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าด้วย
อ่าน 76 ครั้ง
คณะข้าราชการระดับสูง จากประเทศบังคลาเทศศึกษาดูงานพื้นที่โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดราชบุรี (26/11/2014)
คณะข้าราชการระดับสูง จากประเทศบังคลาเทศศึกษาดูงานพื้นที่โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดราชบุรี
อ่าน 106 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พบคณะสงฆ์ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคมประจำปี 2557 (26/11/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พบคณะสงฆ์ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคมประจำปี 2557
อ่าน 458 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีน้อมใจถวายราชสักการะวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25/11/2014)
จังหวัดราชบุรีน้อมใจถวายราชสักการะวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
อ่าน 51 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี