หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 (14/06/2013)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (11/06/2013)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย (11/06/2013)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สำหรับนักเรียน) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (11/06/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (11/06/2013)
อ่าน 50 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2556 (11/06/2013)
อ่าน 39 ครั้ง
สอบราคาจ้างสร้างโรงเรือนเก็บข้าวและฟางอัดก้อน (07/06/2013)
อ่าน 224 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (07/06/2013)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (07/06/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงสายสัญญาณและเชื่อมโยงเครือข่ายภายในสำนักงาน (07/06/2013)
อ่าน 39 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (06/06/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (06/06/2013)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (06/06/2013)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลแขวงราชบุรี ครั้งที่ 3 (05/06/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (05/06/2013)
อ่าน 45 ครั้ง
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม จำนวน 10 รายการ (04/06/2013)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (04/06/2013)
อ่าน 39 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (04/06/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรือนนอนผู้รับบริการ จำนวน 2 หลัง (04/06/2013)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดรณรงค์เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม (03/06/2013)
อ่าน 48 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี