หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์และแปรผล (03/06/2013)
อ่าน 124 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แบบเรียนการศึกษานอกระบบ (03/06/2013)
อ่าน 42 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผู้ป่วยใน 4 ชั้น (03/06/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงแนวรั้วตาข่าย (03/06/2013)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 (31/05/2013)
อ่าน 106 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (31/05/2013)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน (29/05/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก (29/05/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (29/05/2013)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ (29/05/2013)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อฮอร์โมนและเวชภัณฑ์ (27/05/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (27/05/2013)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/05/2013)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาจ้างวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ (27/05/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DONEPEZIL HCL 10MG. ORODISPERSIBLE TABLET (27/05/2013)
อ่าน 166 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (23/05/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DONEPEZIL HCL 5MG.ORODISPERSIBLE TABLET (23/05/2013)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ จังหวัดนครนายก (22/05/2013)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ (22/05/2013)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารใช้เงินร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (22/05/2013)
อ่าน 66 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี