หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ผลการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพระบายสี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (29/09/2014)
ผลการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพระบายสี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 209 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมอำลาไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดภูเก็ต (29/09/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมอำลาไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดภูเก็ต
อ่าน 142 ครั้ง
อบจ.ราชบุรีจัดสัมมนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศไทย (26/09/2014)
อบจ.ราชบุรีจัดสัมมนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศไทย
อ่าน 112 ครั้ง
ราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยมีวาระสำคัญคือการเพิกถอนที่ดินเขตอำเภอสวนผึ้ง (25/09/2014)
ราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยมีวาระสำคัญคือการเพิกถอนที่ดินเขตอำเภอสวนผึ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา (24/09/2014)
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้เครือข่ายชาวราชบุรีสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC
อ่าน 553 ครั้ง
สปสช.เขต 5 ราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ อบจ.ราชบุรี จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูคนพิการ ของจังหวัดราชบุรี (23/09/2014)
สปสช.เขต 5 ราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ อบจ.ราชบุรี จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูคนพิการ ของจังหวัดราชบุรี
อ่าน 138 ครั้ง
จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันจัด Road Show OTOP นำผลิตภัณฑ์เด่นกว่า 300 บูธ มาจำหน่ายที่จังหวัดราชบุรี (23/09/2014)
จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันจัด Road Show OTOP นำผลิตภัณฑ์เด่นกว่า 300 บูธ มาจำหน่ายที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 128 ครั้ง
กรมการทหารช่าง ราชบุรี ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอสวนผึ้ง (23/09/2014)
กรมการทหารช่าง ราชบุรี ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอสวนผึ้ง
อ่าน 239 ครั้ง
จ.ราชบุรีจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติศิลปินลูกทุ่งร่วมงานอย่างคึกคัก (21/09/2014)
จ.ราชบุรีจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติศิลปินลูกทุ่งร่วมงานอย่างคึกคัก
อ่าน 149 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (21/09/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”
อ่าน 101 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2557 (21/09/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2557
อ่าน 76 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยสร้างรอยยิ้มคืนความสุขสู่ความปรองดองจังหวัดราชบุรีที่วัดตาผาอำเภอบ้านโป่ง (18/09/2014)
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยสร้างรอยยิ้มคืนความสุขสู่ความปรองดองจังหวัดราชบุรีที่วัดตาผาอำเภอบ้านโป่ง
อ่าน 103 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลราชบุรีประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ (17/09/2014)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลราชบุรีประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ
อ่าน 142 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดบริการPea Shopในศูนย์การค้าเทสโกโลตัส ราชบุรี (17/09/2014)
การไฟฟ้าภูมิภาคเดินหน้าขยายการบริการPea Shopในศูนย์การค้าเทสโกโลตัส ราชบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนด้านการชำระค่าไฟฟ้าและบริการขอมิเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
อ่าน 2464 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดเสวนา “บทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (16/09/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดเสวนา “บทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
อ่าน 93 ครั้ง
ม.จอมบึงเตรียมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา (12/09/2014)
ม.จอมบึงเตรียมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา
อ่าน 505 ครั้ง
กรมการทหารช่างประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาทหารช่าง (12/09/2014)
กรมการทหารช่างประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาทหารช่าง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงเป็น "พระบิดาของเหล่าทหารช่าง”
อ่าน 160 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดราชบุรีร่วมกับ สสว. จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง SMEs แก่ส่วนราชการและเอกชน (11/09/2014)
หอการค้าจังหวัดราชบุรีร่วมกับ สสว. จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง SMEs แก่ส่วนราชการและเอกชน
อ่าน 98 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดพื้นที่เป้าหมายพบยาเสพติดอาวุธปืนจำนวนมาก (11/09/2014)
จังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดพื้นที่เป้าหมายพบยาเสพติดอาวุธปืนจำนวนมาก
อ่าน 69 ครั้ง
อ.ต.ก. จัดมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพลดค่าครองชีพของประชาชนที่จังหวัดราชบุรี (11/09/2014)
(อ.ต.ก.)จัดมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพลดค่าครองชีพของประชาชนที่จังหวัดราชบุรี โดยออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลผลิตแปรรูป สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าเกษตรตามฤดูกาล และสินค้าอุปโภคบริโภค จากทุกภาคของประเทศไทยกว่า 150 ร้าน
อ่าน 109 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี