หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารที่จอดรถโดยใช้เงินร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2556 (22/05/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำพร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง (22/05/2013)
อ่าน 329 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (22/05/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงสายสัญญาณและเชื่อมโยงเครือข่ายภายในสำนักงาน (22/05/2013)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (21/05/2013)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาผลิตและติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 100 ชุด (21/05/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์รับโลหิตให้ธนาคารโลหิต (20/05/2013)
อ่าน 44 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (20/05/2013)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหนองแห้ง (20/05/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (17/05/2013)
อ่าน 72 ครั้ง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (17/05/2013)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยแก่เยาวชน (16/05/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Paclitaxel 300 mg. Injection (15/05/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (15/05/2013)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (15/05/2013)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (15/05/2013)
อ่าน 68 ครั้ง
จำหน่ายพัสดุชำรุด ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (15/05/2013)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อหมวกนิรภัยตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของกรมการขนส่งทางบก ปี 2556 (14/05/2013)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Enoxaparin Sodium 60 mg/0.6 ml.Injection (14/05/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ (14/05/2013)
อ่าน 52 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี