หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ราชบุรีจัดมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ (11/09/2014)
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัด “มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ” มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ตัวแทนบริษัท เวทีไท จำกัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
อ่าน 105 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดทำ Road Map การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (10/09/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดทำ Road Map การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเน้นกลยุทธ์ ด้านการปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ปฏิรูประบบจัดการพื้นที่ป่าไม้ และอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
อ่าน 132 ครั้ง
คณะผู้แทนจากสหภาพเมียนม่าร์ ศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี (10/09/2014)
คณะผู้แทนจากสหภาพเมียนม่าร์ ศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี
อ่าน 103 ครั้ง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรีจัดตลาดนัดชุมชนคนรักสุขภาพ (09/09/2014)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรีจัดตลาดนัดชุมชนคนรักสุขภาพ ที่บ้านหนองศาลา อำเภอโพธาราม
อ่าน 130 ครั้ง
กรมประมงจัดสัมมนาให้แนวทางป้องกันโรคกุ้งตายด่วน(EMS)แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งราชบุรี (08/09/2014)
กรมประมงจัดสัมมนาให้แนวทางป้องกันโรคกุ้งตายด่วน(EMS)แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งราชบุรี โดยจังหวัดราชบุรีมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกว่า 500 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการตายของกุ้ง เช่น โรค EMS โรคตัวแดงดวงขาว โรคหัวเหลือง รวมทั้งจากปัญหามลภาวะ
อ่าน 72 ครั้ง
รายงาน จังหวัดราชบุรีบูรณาการส่วนราชการดำเนินการ 50 ครัวเรือนยากจนต้นแบบ 50 ครัวเรือนแห่งความดี (08/09/2014)
รายงาน จังหวัดราชบุรีบูรณาการส่วนราชการดำเนินการ 50 ครัวเรือนยากจนต้นแบบ 50 ครัวเรือนแห่งความดี
อ่าน 62 ครั้ง
ราชบุรีเปิดศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรภาคตะวันตก (05/09/2014)
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในส่งเสริมและผลักดันให้ ตลาดกลางผักและผลไม้ ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเขตภาคตะวันตก
อ่าน 89 ครั้ง
กรมการทหารช่างลงนามบันทึกข้อตกลงกับกาชาด ราชบุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส (04/09/2014)
กรมการทหารช่างลงนามบันทึกข้อตกลงกับกาชาด ราชบุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ”กาชาดสร้างบ้านใหม่แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน” ปี 2557
อ่าน 81 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มสัตว์น้ำในแม่น้ำแม่กลอง (04/09/2014)
จังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มสัตว์น้ำในแม่น้ำแม่กลอง ประกอบด้วย กุ้งกามกราม ปลาตะเพียน ปลากดคัง ปลาสวาย ปลาม้า และปลายี่สกไทย รวมกว่า 180,000 ตัว ตามโครงการพลิกฟื้นธรรมชาติสัตว์น้ำสู่ลำน้ำแม่กลอง ที่ วัดบางลี่เจริญธรรม
อ่าน 105 ครั้ง
กรมการทหารช่างอบรมกำลังพลเตรียมความพร้อมไปปฏิบติงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (03/09/2014)
กรมการทหารช่างอบรมกำลังพลเตรียมความพร้อมไปปฏิบติงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อ่าน 56 ครั้ง
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท พื้นที่จังหวัดราชบุรี (03/09/2014)
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท พื้นที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 86 ครั้ง
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดโครงการ “หนึ่งใจ..ติวให้น้อง” ที่จังหวัดราชบุรี (03/09/2014)
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดโครงการ “หนึ่งใจ..ติวให้น้อง” ที่จังหวัดราชบุรี
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีชี้แจงแนวทางการสื่อสารโรคอีโบลา (02/09/2014)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีชี้แจงแนวทางการสื่อสารโรคอีโบลา
อ่าน 96 ครั้ง
กกต.จังหวัดราชบุรีเปิดเผยถึงการดำเนินการสรรหาสมาชิก สปช. จังหวัดราชบุรี ทันตามกรอบเวลาของ คสช. (02/09/2014)
กกต.จังหวัดราชบุรีเปิดเผยถึงการดำเนินการสรรหาสมาชิก สปช. จังหวัดราชบุรี ทันตามกรอบเวลาของ คสช. ผู้แสดงความจำนงเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดราชบุรี หรือ สปช. ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 มีทั้งสิ้น 34 คน
อ่าน 95 ครั้ง
มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการ "จากภูผา สู่ทะเล เยาวชนคือพลังอันยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ที่ราชบุรี (02/09/2014)
มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการ "จากภูผา สู่ทะเล เยาวชนคือพลังอันยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ที่ราชบุรี
อ่าน 101 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีดำเนินการปิดป้ายบอกราคาค่าเช่าเรือที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพือให้เกิดความยุติธรรมในการให้บริการ (30/08/2014)
จังหวัดราชบุรีดำเนินการปิดป้ายบอกราคาค่าเช่าเรือที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพือให้เกิดความยุติธรรมในการให้บริการ
อ่าน 117 ครั้ง
พม.ราชบุรีเร่งบูรณาการภาครัฐขับเคลื่อน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (29/08/2014)
พม.ราชบุรีเร่งบูรณาการภาครัฐขับเคลื่อน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
อ่าน 142 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปแล้วกว่าหมื่นคน (29/08/2014)
จังหวัดราชบุรีจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปแล้วกว่าหมื่นคน ดยจังหวัดราชบุรี เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่อาคาร 12 ตลาดกลางค้าผักและผลไม้ศรีเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งจะมีหน่วยงานจากกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี รับผิดชอบดำเนินการ
อ่าน 95 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นให้ส่วนราชการใช้ศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (28/08/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นให้ส่วนราชการใช้ศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จังหวัดราชบุรีจัดแข่งขันฟุตบอล เยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (27/08/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดแข่งขันฟุตบอล เยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
อ่าน 93 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี