หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

พสกนิกรราชบุรีเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (08/08/2014)
พสกนิกรราชบุรีเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก
ราชบุรีจัด"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมใจคืนความสุขประชาชนฯ (08/08/2014)
ราชบุรี”รวมใจคืนความสุขสู่ประชาชน เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี” จังหวัดราชบุรีโดยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี รวมใจคืนความสุขสู่ประชาชน เพื่อเทิดไท้องค์พระราชินี
อ่าน 58 ครั้ง
ทหารช่างราชบุรีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (08/08/2014)
ทหารช่างราชบุรีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 106 ครั้ง
ราชบุรีจัดโครงการ"ห่วงชีวีผู้พิการเทิดไท้องค์มหาราชินี" (07/08/2014)
ราชบุรีจัดโครงการ"ห่วงชีวีผู้พิการเทิดไท้องค์มหาราชินี"
อ่าน 118 ครั้ง
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดงาน”วันรพี 2557” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (07/08/2014)
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดงาน”วันรพี 2557” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
อ่าน 114 ครั้ง
พสกนิกรราชบุรีพร้อมใจส่งเสด็จ "ในหลวง-ราชินี" (07/08/2014)
พสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี เตรียมธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์รอเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลื้มปิติ บริเวณริมถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร หน้าวัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
อ่าน 114 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมแผนในการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงปี 2558 (06/08/2014)
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมแผนในการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงปี 2558
อ่าน 107 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนการักษาความสงบแห่งชาติ (06/08/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนการักษาความสงบแห่งชาติ
อ่าน 131 ครั้ง
ราชบุรีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น (05/08/2014)
ราชบุรีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น
อ่าน 108 ครั้ง
ตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีจัดสัมมนาเครือข่ายครูบัญชีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต (05/08/2014)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีจัดสัมมนาเครือข่ายครูบัญชีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
อ่าน 139 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ถึงเดือนตุลาคมนี้ (04/08/2014)
จังหวัดราชบุรีตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนตุลาคมนี้ ที่อาคาร 12 ตลาดศรีเมือง
อ่าน 106 ครั้ง
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอำเภอบ้านคาจัดประเพณีกินข้าวห่อ (03/08/2014)
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอำเภอบ้านคาจัดประเพณีกินข้าวห่อ ที่ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านคา นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “เทศกาลเดือนเก้าหรือประเพณีกินข้าวห่อ”
อ่าน 140 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2557 (01/08/2014)
องคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหามหามงคล” ที่จังหวัดราชบุรี (01/08/2014)
องคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหามหามงคล” ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 81 ครั้ง
ราชบุรีรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา (31/07/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดงานรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนาตามโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตแก่ชาวนา
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (31/07/2014)
จังหวัดราชบุรีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ่าน 91 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดอบรมการดูแลแก้ไขผู้ใช้สารเสพติดแก่วิทยากรในระดับจังหวัดเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผูปฏิบัติงานในระดับ อำเภอ ตำบล ต่อไป (31/07/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดอบรมการดูแลแก้ไขผู้ใช้สารเสพติดแก่วิทยากรในระดับจังหวัดเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผูปฏิบัติงานในระดับ อำเภอ ตำบล ต่อไป
อ่าน 91 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ราชบุรี เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (31/07/2014)
ราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมการตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างแบบเบ็ดเสร็จ (30/07/2014)
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมการตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างแบบเบ็ดเสร็จ ตามประกาศของ คสช.ฉบับที่ 70/2557เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าว
อ่าน 104 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า พบอำเภอปากท่อและสวนผึ้งทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้มากที่สุด (30/07/2014)
จังหวัดราชบุรีประชุมอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า พบอำเภอปากท่อและสวนผึ้งทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้มากที่สุด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี