หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม.ธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-3-005 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/11/2018)
อ่าน 30 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลง 905) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid (03/11/2018)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. 20-4-446 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/11/2018)
อ่าน 25 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กายภาพ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/11/2018)
อ่าน 25 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (02/11/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งเจ็ด ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (30/10/2018)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะโบราณสถาน วัดเทพอาวาส ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (30/10/2018)
อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง (24/10/2018)
อ่าน 96 ครั้ง
การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 421/4 จำนวน 1 หลัง, บ้านพักข้าราชการ (บ้านเรือนแถวไม้ 2 ชั้น 6 ห้อง) จำนวน 1 หลัง และโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (24/10/2018)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองดอนหงษ์ หมู่ที่ 1,2 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (19/10/2018)
อ่าน 32 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 7ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (19/10/2018)
อ่าน 28 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าทราย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (19/10/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านต้นลำไย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (19/10/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7,8 ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (19/10/2018)
อ่าน 27 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งทองพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (19/10/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหนองสามลูก บ้านกอง หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (17/10/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำลำภาชี บ้านหนองต้นไทร หมู่ที่ 8 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (17/10/2018)
อ่าน 22 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านรางอาว หมู่ที่ 1 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (17/10/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุไทร บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (17/10/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน แห่งที่ 1 บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (17/10/2018)
อ่าน 20 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี