หน้าหลัก >> รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา (11/04/2017)
อ่าน 384 ครั้ง
สำนักงานอัยการภาค 7 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (30/03/2017)
อ่าน 525 ครั้ง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา (28/03/2017)
อ่าน 561 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (27/03/2017)
อ่าน 618 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (23/03/2017)
อ่าน 297 ครั้ง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก (21/03/2017)
อ่าน 360 ครั้ง
สำนักงานอัยการภาค ๗ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน (16/03/2017)
อ่าน 234 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา (08/03/2017)
อ่าน 361 ครั้ง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (08/03/2017)
อ่าน 1032 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูดนตรี นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา (06/03/2017)
อ่าน 392 ครั้ง
กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) วุฒิ ปวช. รวม 150 อัตรา (06/03/2017)
อ่าน 263 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (02/03/2017)
อ่าน 233 ครั้ง
โรงพยาบาลบางแพ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (02/03/2017)
อ่าน 346 ครั้ง
โรงพยาบาลปากท่อ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา (01/03/2017)
อ่าน 391 ครั้ง
สำนักงาน กกต. จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร (24/02/2017)
อ่าน 491 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (17/02/2017)
อ่าน 634 ครั้ง
สำนักงานอัยการภาค 7 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน (16/02/2017)
อ่าน 263 ครั้ง
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน (09/02/2017)
อ่าน 632 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/01/2017)
อ่าน 1715 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (17/01/2017)
อ่าน 601 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี