หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี (30/07/2014)
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
อ่าน 98 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ราชบุรี (30/07/2014)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ราชบุรี
ราชบุรีจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน (29/07/2014)
อ่าน 158 ครั้ง
สปสช.เขต 5 ราชบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรฯ ระบบหลักประกันสุขภาพ (29/07/2014)
สปสช.เขต 5 ราชบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรฯ ระบบหลักประกันสุขภาพ ร่วมกับ 10 สถาบันพร้อมจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อ่าน 105 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28/07/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 81 ครั้ง
พสกนิกรชาวราชบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28/07/2014)
พสกนิกรชาวราชบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 93 ครั้ง
องคมนตรี เป็นประธานโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 96 สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่จังหวัดราชบุรี (27/07/2014)
องคมนตรี เป็นประธานโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 96 สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 83 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (25/07/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 124 ครั้ง
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท พื้นที่จังหวัดราชบุรี (24/07/2014)
อ่าน 126 ครั้ง
ราชบุรีจัดค่ายธรรมะกับเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ (24/07/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และค่ายธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 2557นี้
อ่าน 131 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีใช้สังคมออนไลน์เป็นเครือข่ายสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรม (24/07/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีใช้สังคมออนไลน์เป็นเครือข่ายสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรม
อ่าน 83 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีแถลงจับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้าพร้อมของกลางจำนวนมาก (24/07/2014)
จังหวัดราชบุรีแถลงจับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้าพร้อมของกลางจำนวนมาก
อ่าน 85 ครั้ง
ราชบุรีประชุมเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (23/07/2014)
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี 2557
อ่าน 398 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีหามาตรการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา (23/07/2014)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการจากสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดราชบุรี ทหาร ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเรื่อง การปาระเบิดในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการตามนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.
ม.ราชภัฎจอมบึงดึงเครือข่ายส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มทักษะเรียนรู้ภาษาพม่ารับประชาคมอาเซียน (23/07/2014)
ม.ราชภัฎจอมบึงดึงเครือข่ายส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มทักษะเรียนรู้ภาษาพม่ารับประชาคมอาเซียน
อ่าน 81 ครั้ง
ราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการในคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดครั้งที่ 8/2557 (22/07/2014)
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงสรุปปัญหาการทำงานเพื่อหาหนทางแก้ไขต่อไป
อ่าน 102 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำทุกภาคส่วน ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (22/07/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำทุกภาคส่วน ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์
กรมวิชาการเกษตร นำร่องวิสาหกิจตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ต้นแบบภาคตะวันตก (21/07/2014)
กรมวิชาการเกษตร นำร่องวิสาหกิจตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ต้นแบบภาคตะวันตก
อ่าน 109 ครั้ง
ราชบุรีเปิดแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (21/07/2014)
ราชบุรีเปิดแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดราชบุรีเปิดแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรมาตรฐานปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ Q บริเวณ The locally Ratchaburi หลักกิโลเมตรที่ 87 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยของราชบุรี
อ่าน 104 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดราชบุรีเผยความคืบหน้าจัดระเบียบรถตู้โดยสารและรถจักรยานยนต์ตามนโยบาย คสช. (21/07/2014)
ขนส่งจังหวัดราชบุรีเผยความคืบหน้าจัดระเบียบรถตู้โดยสารและรถจักรยานยนต์ตามนโยบาย คสช.
อ่าน 136 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี