หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว (22/03/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโพ (22/03/2013)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว(โดม) (22/03/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลแขวงราชบุรี ครั้งที่ 2 (22/03/2013)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ฯ ของโรงพยาบาลราชบุรี (21/03/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง (21/03/2013)
อ่าน 308 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน (19/03/2013)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาด ø 20-30 ซม. (15/03/2013)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาด ø 20-30 ซม. (15/03/2013)
อ่าน 465 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (15/03/2013)
อ่าน 254 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (15/03/2013)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตสปอตโฆษณาพร้อมโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ (15/03/2013)
อ่าน 353 ครั้ง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ (15/03/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
การจำหน่ายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี (14/03/2013)
อ่าน 99 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์บริการสารสนเทศ (14/03/2013)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (14/03/2013)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (14/03/2013)
อ่าน 105 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งประกอบ สำหรับโครงการ Fit for life (13/03/2013)
อ่าน 65 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (13/03/2013)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คงคลัง) (13/03/2013)
อ่าน 41 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [162] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี