หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Irinotecan HCL Trihydrate 100 mg/5 ml.infusion (13/03/2013)
อ่าน 84 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Sevoflurane Liguid 100% 250 ml. (13/03/2013)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (13/03/2013)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์บริการสารสนเทศ (13/03/2013)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้ (12/03/2013)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (12/03/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน (12/03/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ (11/03/2013)
อ่าน 91 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2556 จำนวน 8 คน (11/03/2013)
อ่าน 48 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผุ้ป่วยใน 4 ชั้น (11/03/2013)
อ่าน 73 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (08/03/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (08/03/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้(ต่อเติม) (08/03/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนางานบริการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินอุทยานเขางู (07/03/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานจีเอพี (07/03/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการแหล่งอาคารของชุมชน (Food Bank) (07/03/2013)
อ่าน 62 ครั้ง
การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (06/03/2013)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา URSODEOXYCHOLIC ACID 250 MG. CAPSULES (06/03/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (06/03/2013)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน ประจำปี 2555 (06/03/2013)
อ่าน 79 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี