หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (05/03/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (05/03/2013)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (05/03/2013)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย (05/03/2013)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2556 (05/03/2013)
อ่าน 33 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย (01/03/2013)
อ่าน 177 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (28/02/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (28/02/2013)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (28/02/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (28/02/2013)
อ่าน 134 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ (28/02/2013)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดหางานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2556 (28/02/2013)
อ่าน 61 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน (27/02/2013)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาพัฒนากระบวนการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(การเพิ่มมูลค่าสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์) (27/02/2013)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (27/02/2013)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ตามโครงการการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (27/02/2013)
อ่าน 394 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (26/02/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเรียน) ขึ้นทะเบียนเป็นหลังลำดับที่รบ.961 ของโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (26/02/2013)
อ่าน 65 ครั้ง
การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(อาคารเรียน) หลังลำดับที่ 1 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (26/02/2013)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (26/02/2013)
อ่าน 45 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี