หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ราชบุรีจัดโครงการมอบตู้สีขาวให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (17/06/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการตู้สีขาวแก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นในการป้องกันปราบปราบอาชญากรรม ละยาเสพติด รวมถึงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอำเภอบางแพ
อ่าน 155 ครั้ง
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (17/06/2014)
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
อ่าน 182 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง มุ่งสู่ความสมานฉันท์ (17/06/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง มุ่งสู่ความสมานฉันท์
อ่าน 123 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน (17/06/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน
อ่าน 93 ครั้ง
ราชบุรีประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่2/2557 (16/06/2014)
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดเป็นครั้งที่ 2/2557ตามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
ราชบุรีจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ”Job Fair 2014 Ratchaburi” (12/06/2014)
จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ”Job Fair 2014 Ratchaburi” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำและพบนายจ้างมารับสมัครงานกันถึงที่
อ่าน 128 ครั้ง
ราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลอง (12/06/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ 2557
อ่าน 256 ครั้ง
ราชบุรีประชุมแผนพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557-2559 (12/06/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อเสนอแผนพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557-2559
ราชบุรีประชุมเตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (11/06/2014)
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 26 มิถุนายน 2557นี้
อ่าน 81 ครั้ง
นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองศึกษาดูงานที่ราชบุรี (11/06/2014)
นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดราชบุรีตามโครงการพัฒนาบุคลากรส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
อ่าน 94 ครั้ง
พัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (11/06/2014)
วันนี้ (๑๑ มิ.ย.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 94 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (11/06/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายณ สวนส้มทิพย์รีสอร์ท อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
อ่าน 94 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสในเฟสบุ้ค นิสิต จันทร์สมวงศ์ เรื่อง รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย ราชบุรี (11/06/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสในเฟสบุ้ค นิสิต จันทร์สมวงศ์ เรื่อง รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย ราชบุรี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความปรองดองและขับเคลื่อนนโยบาย คสช. สู่ความสมานฉันท์
อ่าน 75 ครั้ง
ราชบุรีจัดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างความปรองดองและขับเคลื่อนนโยบายคสช.สู่ความสมานฉันฑ์ (10/06/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเสริมสร้างความปรองดองและขับเคลื่อนนโยบาย คสช.ไปสู่ความสมานฉันฑ์โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งจังหวัดเข้าร่วมโครงการกว่าพันคน
จังหวัดราชบุรีดำเนินการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX-14) ประจำปี 2557 (09/06/2014)
จังหวัดราชบุรีดำเนินการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX-14) ประจำปี 2557 วันนี้ (9 มิ.ย. 57) จังหวัดราชบุรีดำเนินการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercisc : C-MEX-14) ประจำปี 2557 โดยมีคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดราชบุรี ที่ประกอบด้วยหน่วยงาน อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ดำเนินการฝึก
อ่าน 69 ครั้ง
ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรีเร่งจ่ายเงินแก่เกษตรกรชาวนาพร้อมจ่ายให้ครบไม่เกิน 20 มิถุนายนนี้ (09/06/2014)
ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรีเร่งจ่ายเงินแก่เกษตรกรชาวนาพร้อมจ่ายให้ครบไม่เกิน 20 มิถุนายนนี้
อ่าน 343 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2557 (06/06/2014)
ราชบุรีประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2557
อ่าน 83 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 (06/06/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 ขึ้นที่โรงเรียนวัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุก
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนายุทธศาสตร์สับปะรดอย่างยั่งยืน (06/06/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนายุทธศาสตร์สับปะรดอย่างยั่งยืน
อ่าน 116 ครั้ง
ราชบุรีจัดงาน“วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” (05/06/2014)
จังหวัดราชบุรีโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรม เนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี