หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (30หน้า/นาที) จำนวน 24 เครื่อง (29/01/2013)
อ่าน 95 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผู้ป่วยใน 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/01/2013)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (29/01/2013)
อ่าน 70 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้ำแม่กลอง บริเวณสถานีอนามัยหนองกลางนา ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 60 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/01/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(ครั้งที่ 2) (24/01/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้าง หลังคาคลุมเอนกประสงค์ (24/01/2013)
อ่าน 102 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ (24/01/2013)
อ่าน 49 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างหิน (23/01/2013)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/01/2013)
อ่าน 54 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/01/2013)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษเช็ดมือแบบม้วน ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (22/01/2013)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา SULFASALAZINE 500 MG.TABLETS (22/01/2013)
อ่าน 130 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (22/01/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา GABAPENTIN 600 MG.TABLET (22/01/2013)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ให้คนพิการ (22/01/2013)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Sodium Valproate 400 mg. lnjection (21/01/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัด VATS ( ชุดผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมวีดีทัศน์ ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17/01/2013)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (17/01/2013)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (16/01/2013)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16/01/2013)
อ่าน 72 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี