หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการชี้แจงกฎอัยการศึก พร้อมกำชับปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด (21/05/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการชี้แจงกฎอัยการศึก พร้อมกำชับปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
อ่าน 123 ครั้ง
ราชบุรีจัดโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด“ หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดน “ จังหวัดราชบุรี (20/05/2014)
ราชบุรีจัดโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด“ หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดน “ จังหวัดราชบุรี
อ่าน 116 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะกรรมอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE สรุปภาพรวมเข้าสู่ระดับทอง (16/05/2014)
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะกรรมอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE สรุปภาพรวมเข้าสู่ระดับทอง
อ่าน 129 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดทอดผ้าป่ามหากุศลโรงพยาบาลบ้านคา (14/05/2014)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดทอดผ้าป่ามหากุศลโรงพยาบาลบ้านคา
อ่าน 80 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนราชบุรีต่างสวมชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (13/05/2014)
พุทธศาสนิกชนราชบุรีต่างสวมชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
อ่าน 122 ครั้ง
ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี มอบเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานแก่ทายาท (12/05/2014)
ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี มอบเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานแก่ทายาท
อ่าน 86 ครั้ง
อบจ.ราชบุรีจัดอบรมบุคลากรในสังกัดในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12/05/2014)
อบจ.ราชบุรีจัดอบรมบุคลากรในสังกัดในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา (12/05/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
อ่าน 142 ครั้ง
ราชบุรีแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (06/05/2014)
ราชบุรี แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการและสนับสนุนเกษตรกรในฤดูกาลผลิต โดยถือโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557เป็นวันเริ่มฤดูการผลิตใหม่
อ่าน 137 ครั้ง
วันฉัตรมงคลที่ราชบุรี (05/05/2014)
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดราชบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2557 ที่ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ (01/05/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองกับผู้ใช้แรงงาน และเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน
อ่าน 105 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดอบรมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน (01/05/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดอบรมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน
อ่าน 133 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการทางสังคม ที่บ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคา (30/04/2014)
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการทางสังคม ที่บ้านโป่งกระทิงอำเภอบ้านคา
อ่าน 103 ครั้ง
พช.ราชบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รอบ 3 เดือน (25/04/2014)
พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่รอบ3 เดือนเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญจากผู้บริหารเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในไตรมาส 3ของกระทรวงมหาดไทย
อ่าน 134 ครั้ง
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” (24/04/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ออกให้บริการแก่ประชาชน อำเภอดำเนินสะดวก
สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจังหวัดราชบุรี (24/04/2014)
สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจังหวัดราชบุรี
อ่าน 712 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (22/04/2014)
จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557
อ่าน 77 ครั้ง
ราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดทำห้องนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า (22/04/2014)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ลงนาม MOU สนับสนุนงบประมาณจัดทำห้องนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ถึง 2 ล้านบาท
อ่าน 84 ครั้ง
ปตท.ร่วมกับจังหวัดราชบุรี เตรียมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2557 (21/04/2014)
ปตท.ร่วมกับจังหวัดราชบุรี เตรียมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2557ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 145 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีสรุป 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 (18/04/2014)
จังหวัดราชบุรีสรุป 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 จังหวัดราชบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
อ่าน 115 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี