หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16/01/2013)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (15/01/2013)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (15/01/2013)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 5 รายการ (15/01/2013)
อ่าน 162 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (14/01/2013)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11/01/2013)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ (11/01/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อหินใหญ่ (09/01/2013)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 (09/01/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัคซีน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09/01/2013)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ่อ คสล. ขนาด 20 ตารางเมตร จำนวน 20 บ่อ (09/01/2013)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี (09/01/2013)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บสารบบของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม (09/01/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 6 (08/01/2013)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน (08/01/2013)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (08/01/2013)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ครั้งที่ 3 ) (08/01/2013)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ครั้งที่ 2) (08/01/2013)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 (08/01/2013)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 (08/01/2013)
อ่าน 80 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 [168] 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี