หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (28/12/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28/12/2012)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28/12/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง(Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง (28/12/2012)
อ่าน 294 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารเคมี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/12/2012)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (27/12/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่การฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี (27/12/2012)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง (26/12/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำเชื้อสุกร (26/12/2012)
อ่าน 126 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในห้องประชุมและใช้สำหรับประชาสัมพันธ์เสียงตามราย (26/12/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CYCLOSPORINE 25 MG.CAPSULE (25/12/2012)
อ่าน 770 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (25/12/2012)
อ่าน 50 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจมะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี (25/12/2012)
อ่าน 95 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา LOPINAVIR 100 MG.+RITONAVIR 25 MG.TABLETS (25/12/2012)
อ่าน 107 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL FUMARATE 2.5 MG.TABLET (25/12/2012)
อ่าน 194 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Felodipine Extended Release 5 mg.Tablet (25/12/2012)
อ่าน 169 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/12/2012)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อสายไฟฟ้าและวัสดุอื่น ๆ (21/12/2012)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (21/12/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (21/12/2012)
อ่าน 61 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 [169] 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี