หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

กรมอาเซียนจัดกิจกรรมสัญจรที่จังหวัดราชบุรี (26/03/2014)
กรมอาเซียนจัดกิจกรรมสัญจรที่จังหวัดราชบุรี โดยจัดเสวนา “การเตรียมความพร้อมของจังหวัดราชบุรีสู่ประชาคมอาเซียน 2558” ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี
อ่าน 53 ครั้ง
ราชบุรีจัดค่ายฟื้นฟููและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (26/03/2014)
ราชบุรีจัดโครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด มุ่งเน้นให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อ่าน 112 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมอบชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้ ศพส.จังหวัดราชบุรี (25/03/2014)
วันนี้(25 มี.ค.57) ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับมอบ ชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จากนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 6 หมื่นชุด มูลค่า 1 ล้าน 8 แสนบาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามข่าวและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด (25/03/2014)
วันนี้(25 มี.ค.57) ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกรประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดราชบุรีประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (24/03/2014)
จังหวัดราชบุรีประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2557เป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งหัวข้อในการรณรงค์ คือ "ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ"
อ่าน 54 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดโครงการทักษะวัยใส ห่างไกลยาเสพติด (24/03/2014)
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดโครงการทักษะวัยใส ห่างไกลยาเสพติดเพื่ออบรมให้ความรู้ แก่เยาวชนวัยเรียน ช่วงอายุ 13 – 17 ปี ซึ้งเป็นวัยที่มีความเสี่ยงและมีผลกระทบโดยตรงให้รู้จักโทษและพิษภัยที่เกิดจากสิ่งเสพติด
อ่าน 174 ครั้ง
กกต.ราชบุรีจัดโครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (24/03/2014)
กกต.ราชบุรีจัดโครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาภายใต้โครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ช่วงเวลา 08.00-15.00 น.
อ่าน 72 ครั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช จัดโครงการ ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ที่ราชบุรี (23/03/2014)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช จัดโครงการ ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ที่ราชบุรี
อ่าน 59 ครั้ง
อำเภอบ้านคาจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (21/03/2014)
อำเภอบ้านคาจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยดำเนินการจัด กิจกรรม อบรมเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ตัวแทนของหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปี 2558
อ่าน 103 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (20/03/2014)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
อ่าน 50 ครั้ง
อบจ.ราชบุรีแถลงข่าวการจัดงานการแข่งขันไรดิ้งราชบุรีซูเปอร์ครอส ชิงแชมป์ภาคตะวันตก (20/03/2014)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนิตยสารไรดิ้ง จัดให้มีการแข่งขัน “ไรดิ้งราชบุรี ซูเปอร์ครอส ชิงแชมป์ภาคตะวันตก” ในวันที่ 12 เมษายน 2557 ณ สนามห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 111 ครั้ง
องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี (19/03/2014)
ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯและผู้บริหารกระทรวงสาธารณะสุข ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ (19/03/2014)
วันนี้(19 มี.ค.57) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นาวาอากาศเอก เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ผู้แทนจากกองราชพิธี ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ราชบุรีจัดวันท้องถิ่นไทย (18/03/2014)
ราชบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557
อ่าน 69 ครั้ง
ราชบุรีจัดโครงการผู้ว่าฯพาเรียนรู้วัฒนธรรมถิ่นกำเนิด (18/03/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการผู้ว่าพาเรียนรู้วัฒนธรรมถิ่นกำเนิดโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในถิ่นห่างไกลไม่มีโอกาสเรียนรู้มุ่งหวังให้นักเรียนรักและหวงแหนในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
กกต.ราชบุรีจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (17/03/2014)
กกต.ราชบุรีจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
อ่าน 70 ครั้ง
ผลสลากกาชาด งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2557 (16/03/2014)
ผลสลากกาชาด งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2557
อ่าน 257 ครั้ง
คณะทำงานโครงการพัฒนาอุทยานหินเขางูลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ (14/03/2014)
คณะทำงานโครงการพัฒนาอุทยานหินเขางูลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่
อ่าน 163 ครั้ง
กิจกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชนที่จังหวัดราชบุรี (14/03/2014)
กิจกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชนที่จังหวัดราชบุรีำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชนขึ้น โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ที่โรงยิมเนเซียม จังหวัดราชบุรี
อ่าน 89 ครั้ง
ราชบุรีรณรงค์ไถ่กลบตอซัง (13/03/2014)
จังหวัดราชบุรี รณรงค์ไถ่กลบตอซัง ตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้าด้านการเกษตรให้เป็นเกษตรสีเขียวรวมถึงส่งเสริมการปรับปรุงดินบำรุงดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อ่าน 124 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 [170] 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี