หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2557 ที่จังหวัดราชบุรี (13/03/2014)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2557 ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 90 ครั้ง
กอ.รมน. ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานด้านข่าวสารที่ราชบุรี (12/03/2014)
พันเอก ธีรวุธ สันทัดรบ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภานในราชอาณาจักร พร้อมคณะ ประชุมร่วมกับ พันเอก เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ่าน 93 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดซ้อมแผนเต็มรูปแบบประเภทภัยไฟป่าและหมอกควัน (11/03/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดซ้อมแผนเต็มรูปแบบประเภทภัยไฟป่าและหมอกควันบริเวณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ 3 (พุยาง) หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไฟป่าและหมอกควัน ที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (11/03/2014)
วันนี้(11 มี.ค.57) เวลา 10.00 น. นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี นำสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ไปศึกษาดูงานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทของภัยไฟป่าและหมอกควัน ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ 3 (พุยาง) ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
สำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯประชุมเพื่อหารือการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพระราชูปถัมภ์ ที่จังหวัดราชบุรี (10/03/2014)
สำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯประชุมเพื่อหารือการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพระราชูปถัมภ์ (พื้นที่ใหม่) บ้านโป่งกระทิงบน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี
อ่าน 278 ครั้ง
พิธีอัญเชิญ องค์หลวงพ่อแก่นจันทร์ มาประดิษฐาน ที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี (10/03/2014)
จังหวัดราชบุรี ทำพิธีอัญเชิญ องค์หลวงพ่อแก่นจันทร์ มาประดิษฐาน ที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชนสักการะกราบไหว้ ขอพร ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2557
อ่าน 94 ครั้ง
ตำรวจราชบุรี วางมาตรการป้องกัน ปราบปราม อย่างเข้มงวด ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมือง ปี 2557 (10/03/2014)
ตำรวจราชบุรี วางมาตรการป้องกัน ปราบปราม อย่างเข้มงวด ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมือง ปี 2557
อ่าน 88 ครั้ง
อำเภอดำเนินสะดวกจัดแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 28 (07/03/2014)
อำเภอดำเนินสะดวกจัดแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 28กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2557 ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม หรือวัดสุน อำเภอดำเนินสะดวก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
อ่าน 108 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดหน่วยบำบัดทุกข์ฯที่อำเภอปากท่อ (06/03/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดหน่วยบำบัดทุกข์ฯที่อำเภอปากท่อ โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกหน่วยให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ อาทิ การตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการรับชำระภาษีรถประจำปี การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก
อ่าน 91 ครั้ง
กกต.ราชบุรีประชุมศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี (06/03/2014)
กกต.ราชบุรีประชุมศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีเพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่าน 80 ครั้ง
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี สัมมนาเรื่องการอนุรักษ์เอกสารโบราณ (05/03/2014)
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี สัมมนาเรื่องการอนุรักษ์เอกสารโบราณซึ่งจัดขึ้นระหว่าวันที่ 5-6 มีนาคม 2557
อ่าน 86 ครั้ง
วันที่ 2 ของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีผู้มาสมัครเพิ่มอีกจำนวน 1ราย (05/03/2014)
ราชบุรีรับสมัครสมาชิกวุุฒิสภาวันที่2มาสมัครเพิ่มอีก1 รายรวมทั้งสิ้นขณะนี้ 4 รายแล้ว
บรรยายกาศการรับสมัคร ส.ว. ราชบุรีวันแรก คึกคัก (04/03/2014)
บรรยายกาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีวันแรกคึกคักมีผู้มาสมัครเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าพร้อมประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจแก่ผู้สมัครเป็นจำนวนมาก
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ (28/02/2014)
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์
อ่าน 160 ครั้ง
มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว โพธาราม ราชบุรี ร่วมกับสาธุชนชาวโพธารามและผู้มีจิตศรัทธาจัดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5 ณ วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (27/02/2014)
ที่วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5 ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว โพธาราม จัดขึ้น
อ่าน 559 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ปี 2557 (27/02/2014)
วันนี้(27 ก.พ.57) ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge – Based OTOP:KBO) จังหวัดราชบุรี
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (26/02/2014)
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557ภายในงานยังมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการสหกรณ์ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพสหกรณ์ และการบริจาคโลหิต
อ่าน 131 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (25/02/2014)
จังหวัดราชบุรีเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ่าน 89 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557 (25/02/2014)
จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557
อ่าน 78 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน (25/02/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2557 ที่ อาคารจิตภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
อ่าน 518 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 [171] 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี