หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ (22/11/2012)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (22/11/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2556 (21/11/2012)
อ่าน 60 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชบุรี (20/11/2012)
อ่าน 99 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (20/11/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน 1 หลัง และปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง (20/11/2012)
อ่าน 47 ครั้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรีสอบราคาจ้างจ้างพิมพ์แบบเรียน (20/11/2012)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 26 รายการ (20/11/2012)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดหาหนังสือแบบเรียนให้กับนักศึกษา กศน.ในเขตอำเภอบ้านคาภาคเรียนที่ 2/2555 (20/11/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อสายไฟฟ้าและวัสดุอื่น ๆ (16/11/2012)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานแบบ LED ชนิดโดมพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2012)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคายา Imipenem 500 mg+Cilastatin 500 mg injection (16/11/2012)
อ่าน 191 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (16/11/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ครั้งที่ 2) (14/11/2012)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (14/11/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ (13/11/2012)
อ่าน 46 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (13/11/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยพิเศษ 4 ชั้น (13/11/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สพภ.4 ราชบุรี (08/11/2012)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (08/11/2012)
อ่าน 62 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี