หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี (24/10/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี (24/10/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี (24/10/2012)
อ่าน 67 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องอาหาร (อาหารดิบ) จำนวน 7 หมวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/10/2012)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ (22/10/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (22/10/2012)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการด้านรักษาความปลอดภัย (22/10/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสารเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ (19/10/2012)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (19/10/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลราชบุรี (19/10/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (19/10/2012)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (18/10/2012)
อ่าน 47 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (18/10/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ (18/10/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (16/10/2012)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (16/10/2012)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (16/10/2012)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานย้ายแนวรั้วและหม้อแปลงไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี (15/10/2012)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนอ่าวน้อย วัดอ่าวน้อย ม.2 (15/10/2012)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยซังชะมวง ม.6 ตำบลแสงอรุณ (15/10/2012)
อ่าน 50 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี