หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/09/2012)
อ่าน 42 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 580 ลิตรแบบ 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง (12/09/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (12/09/2012)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้านนายไพโรจน์ น้อยชม) (12/09/2012)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Nicardipine HCI injection,10 mg./10ml. (12/09/2012)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (12/09/2012)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (11/09/2012)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Rabies Vaccine Injection ประมาณ 3,200 vials (11/09/2012)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และพื้นที่รอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (11/09/2012)
อ่าน 51 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (10/09/2012)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลจังหวัดราชบุรี (10/09/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดูแลตกแต่งภูมิทัศน์ และดูแลทำความสะอาด (07/09/2012)
อ่าน 71 ครั้ง
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (07/09/2012)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (07/09/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อ ผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 369 ถัง (07/09/2012)
อ่าน 229 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (07/09/2012)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 (03/09/2012)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เรือเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์(ครั้งที่ 3) (03/09/2012)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ปากคลองบัวงาม(โพหัก) หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ (03/09/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ปากคลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (03/09/2012)
อ่าน 64 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี