หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี (07/08/2012)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยา Ertapenem 1 gm.for injection (07/08/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อยา Rivastigmine Patch 5 ตารางเซนติเมตร base 9 mg. (06/08/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 2 (06/08/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (06/08/2012)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (06/08/2012)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสารสนเทศกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บางกะม่า อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (01/08/2012)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสารสนเทศ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (01/08/2012)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Pantoprazole IV 40mg.Injection (01/08/2012)
อ่าน 71 ครั้ง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด/เสื่อมสภาพการใช้งาน (01/08/2012)
อ่าน 70 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ (31/07/2012)
อ่าน 39 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (30/07/2012)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เรือเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2) (30/07/2012)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงดินริมคลองบ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโพ (30/07/2012)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา factor Vll 500 IU Injection (สำหรับ plasma derived) (27/07/2012)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านวังขนาย ม.2 ตำบลวังขยาย (27/07/2012)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายพิชัย รัตนประเสริฐสุข และหลัง อบต.เก่า)หมู่ที่ 2 (27/07/2012)
อ่าน 88 ครั้ง
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (25/07/2012)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (25/07/2012)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (25/07/2012)
อ่าน 42 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี