หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

กรมการทหารช่างถวายผ้ากฐินพระราชทานวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรี (31/10/2013)
กรมการทหารช่างถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2556 ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรี
อ่าน 90 ครั้ง
มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดเสวนาสมเด็จย่ากับการต้านภัยมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยที่จังหวัดราชบุรี (30/10/2013)
มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดเสวนาสมเด็จย่ากับการต้านภัยมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยที่จังหวัดราชบุรีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อ่าน 99 ครั้ง
สหกรณ์การเกษตรปากท่อและสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสินค้าและส่งออกกล้วยหอมปลอดสารเคมีส่งประเทศญี่ปุ่น (29/10/2013)
สหกรณ์การเกษตรปากท่อและสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสินค้าและส่งออกกล้วยหอมปลอดสารเคมีส่งประเทศญี่ปุ่นในลักษณะสหกรณ์พี่ ช่วยสหกรณ์น้อง
อ่าน 110 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี (29/10/2013)
เช้าวันนี้(29 ต.ค.56) พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี พลตรี สุรินทร์ แพโต ผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 1 และ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ
จังหวัดราชบุรีจัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี ๘ ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๖” (25/10/2013)
จังหวัดราชบุรีจัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี ๘ ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พ.ย. ๕๖
อ่าน 93 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดมหาธาตวรวิหาร (25/10/2013)
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดมหาธาตวรวิหาร
อ่าน 83 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเชิญชวนชาวราชบุรีทุกภาคส่วนแต่งชุดไว้ทุกข์เพื่อน้อมอาลัยสมเด็จพระสังฆราช (25/10/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเชิญชวนชาวราชบุรีทุกภาคส่วนแต่งชุดไว้ทุกข์เพื่อน้อมอาลัยสมเด็จพระสังฆราช
อ่าน 48 ครั้ง
สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดราชบุรีจัดสัมนาองค์กรคนพิการและเครือข่ายคนพิการ (24/10/2013)
สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดราชบุรีจัดสัมนาองค์กรคนพิการและเครือข่ายคนพิการ
อ่าน 59 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช (23/10/2013)
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดงานวันสังคมเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๖ (22/10/2013)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดงานวันสังคมเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๖เนื่องจากวันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี ตรงกับคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย
อ่าน 73 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมจัดงาน มหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี ๘ ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๖ (21/10/2013)
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมจัดงาน มหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี ๘ ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๖ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา และลำน้ำแม่กลอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
อ่าน 89 ครั้ง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (18/10/2013)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาในโครงการให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจร่วมกัน รวมทั้งให้รุ่นพี่และนิสิตใหม่ได้พูดคุยแนะนำประสบการณ์ในการเรียนสร้างความสามัคคี ปรองดองระหว่างรุ่น
อ่าน 373 ครั้ง
มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า(ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ (17/10/2013)
มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า(ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 35 ปี ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ
อ่าน 94 ครั้ง
ทีโอทีและพันธมิตร จัดกิจกรรม TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน (16/10/2013)
ทีโอทีและพันธมิตร จัดกิจกรรม TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน
อ่าน 69 ครั้ง
อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลก (15/10/2013)
อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลก ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดเต้นประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” การร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ วันรณรงค์ล้างมือโลก ซึ่งมีการสาธิตขั้นตอนการล้างมือ ทั้ง ๗ ขั้นตอน
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเททองพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิม (15/10/2013)
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเททองพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดความสูง ๘๔ เมตร
อ่าน 108 ครั้ง
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายจุฬาฯ-ราชบุรี พี่แนะน้อง (14/10/2013)
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายจุฬาฯ-ราชบุรี พี่แนะน้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีขานรับนโยบายรับจำนำข้าวเน้นความโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร (11/10/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีขานรับนโยบายรับจำนำข้าวเน้นความโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรโดยมีนายอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 13 แห่ง เข้าร่วมประชุม
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน (10/10/2013)
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งมีสาระสำคัญในการประชุมคือ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี คือ พ.ศ.2558-2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
อ่าน 517 ครั้ง
ราชบุรีเร่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำในอำเภอบ้านคาหลังพบปริมาณน้ำมากระดับน้ำเกินความจุของอ่าง (08/10/2013)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุด หลังจากเกิดฝนตกหนักมากในพื้นที่อำเภอบ้านคา ซึ่งอาจมีน้ำป่าไหลหลากและเกิดอุทกภัยได้
อ่าน 153 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี